Kulicke & Soffa (K&S / Kinik)
* Dicing hub blades (Ni based) for silicon/GaAs/BGA/PCB (K&S, formerly Semitec)
* Singulation hubless blades for QFN and ceramic packages (Kinik)

Brochure K&S Kulicke & Soffa Semitec dicing blades/dicing wheels

Simac