Groenten meetmachine

Diameter en lengte meting van sperziebonen, wortels en frietjes 

Als sperziebonen van het land worden aangeleverd aan de verwerkende industrie, verschilt de kwaliteit van de sperzieboon per land, per leverancier en zelf per periode. De kwaliteit van de sperzieboon hangt af van het oorspongsland, de locale regio, de grondsoort,  het gebruikte zaadtype, het regionale weer, de aldaar gevallen hoeveelheid regenwater en het tijdstip van oogsten in de zomer.

De opbrengstprijs van de sperziebonen wordt bepaald aan de gemiddelde diameter, de lengte en het totale geleverde gewicht. Een secuur en snel meetsyteem was hier voor gevraagd.

Na levering volgt een represenatieve steekproef-monstername van 2 x 10 kg uit de aangeleverde hoeveelheid. In het daarop volgende handmatige meetproces worden er diverse diameter-kalibers gebruikt om zo te bepalen hoe de diameter over het getrokken monster is verdeeld. Dit is een langdurig meetproces  en helaas ook open voor discussies met de leverancier cq landbouwer.

Simac Masic & TSS werd gevraagd om een meetmachine te ontwikkelen die automatisch de monstername kan meten en classificeren. Deze nieuwe inspectiemethode kan ook gebruikt worden voor het meten van wortelen, frieten, kidney-bonen en schorseneren. 

10 kg sperziebonen zijn ongeveer 3000 bonen welke nu binnen 10 minuten gemeten kunnen worden. Iedere boon wordt gemeten met een nauwkeurigheid van 0,1mm in diameter en in lengte. De meetmethode is niet langer operator afhankelijk en kan meerdere keren herhaald worden om het meetresultaat wederom te bevestigen.


Machine constructie, sperziebonen meetmachine, groenten meting.
 


Aanvoer trilgoot en meetgedeelte samenGroenten meetsysteem 
 


 3D design


   Meten van sperziebonen, wortels en frieten

Simac