Onderwijs

ICT-oplossingen voor het onderwijs

ICT-oplossingen voor het onderwijs

ICT, in welke vorm dan ook, is niet meer weg te denken in het onderwijs. Door onze jarenlange ervaring met ICT-oplossingen in het onderwijs (VO, MBO, HBO en WO) hebben we de ontwikkelingen vanaf de eerste rij meegemaakt. Wat we nu bij veel scholen in de aandacht zien staan, zijn onderwerpen als digitaal leermateriaal en persoonlijke leeromgeving. Ook het verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van leerlingen en hun prestaties staat in de schijnwerpers.

ICT-infrastructuur als goed fundament

Wat deze onderwerpen gemeen hebben is dat een goed fundament in de vorm van een ICT-infrastructuur aanwezig moet zijn. Alleen dan kunnen optimaal de vruchten van genoemde trends worden geplukt. Onze ICT-oplossingen voor het onderwijs zijn hierop gebaseerd. Dat geldt voor de werkplekken, het netwerk en het datacenter. We helpen scholen met stabiele cloudoplossingen en zorgen voor veilige en betrouwbare verbindingen.

Oplossingen voor documentautomatisering

Onze dienstverlening wat betreft ICT-oplossingen voor het onderwijs gaat verder. U kunt bij ons terecht voor absentie- en toetsformulieren. Van het voortgezet onderwijs tot en met universiteiten hebben we hier veel ervaring opgebouwd. Direct aan het onderwijs gerelateerd is de welbekende CITO-toets. Deze toets wordt verwerkt met een scan- en herkenoplossing van Simac. Ook onze oplossing voor digitale factuurverwerking is bij verschillende scholen geïmplementeerd.

Toegang en presentie

Het onderwijs is grootschalig en vergt steeds meer administratieve handelingen. Binnen onze set aan ICT-oplossingen voor het onderwijs bieden we specifieke oplossingen voor presentieregistratie, plannen & roosteren en online toegangscontrole. We zijn ons terdege bewust dat elk schooltype andere eisen stelt. In het voortgezet onderwijs is het belangrijk te weten wie afwezig is, in het MBO is de verantwoordingsinformatie van groot belang en het voorkomen van uitval en in het HBO ligt de nadruk met name op uitval preventie en examenregistratie. Bij de permanente educatie is de verantwoording over het volgen van een cursus het belangrijkst. Onze ICT-oplossingen voor het onderwijs zijn hier uiteraard op afgestemd!

Advies nodig bij het vinden van de beste oplossing voor uw bedrijf?

Wij helpen u graag verder!

Advies aanvragen

Onze ICT-oplossingen voor het onderwijs

Simac
Simac
Simac