Simac Cyber Security kiest voor Google Cloud Security

English version below

Google Cloud Security wordt bij Simac Cyber Security ingezet voor haar Managed Detectie & Respons dienstverlening om cybercriminaliteit te bestrijden.

Simac Cyber Security heeft, met trots, gekozen voor het inzetten van het portfolio van Google Cloud Security ten behoeve van haar Managed Detectie & Respons (MDR) dienstverlening. Dat betekent dat deze hoogwaardige technologie wordt ingezet in het SOC (Security Operations Center) van Simac Cyber Security. De klanten van Simac worden hierdoor nog beter beschermd tegen steeds geavanceerdere cyberaanvallen, toenemende cybercriminaliteit en risico’s met betrekking tot spionage.

Over de keuze voor Google Cloud

Met de Google cloud native Chronicle toolset beschermen we organisaties 24/7 en 365 dagen per jaar tegen schadelijke activiteiten. “Google Cloud weet als geen ander om te gaan met groeiende datavolumes. Razendsnel en slim zoeken behoort immers tot hun kernactiviteit. Dat draagt bij aan het tijdig signaleren van verdachte handelingen door cybercriminelen. Bovendien betekent het partnership met Google Cloud Security dat we toekomstbestendig zijn: al onze security activiteiten zijn schaalbaar en met een voorspelbaar prijsmodel per gebruiker. Ook daar profiteren onze klanten van”, vertelt Robbert Vriens, Managing Director van Simac Cyber Security.

"In Nederland hebben we samenwerking nodig met een gespecialiseerde Managed Security Provider als Simac Cyber Security. Onze technologie sluit naadloos aan bij de MDR propositie van Simac Cyber Security. We zijn daarom zeer verheugd over dit partnership om digitale cybercriminelen samen te slim af te zijn.”

Koen van Erp, Head of Channel Sales EMEA, Google Cloud Security.

Het Google Cloud Security portfolio

Google Chronical is de cloud-native SIEM. Deze oplossing beschikt over ongeëvenaarde capaciteiten op het gebied van logging, correlatie, threat hunting en analyse van verdachte activiteiten. Met de SOAR (Security, Orchestration, Automation en Response) worden de activiteiten gestroomlijnd. Dat gebeurt door het managen van kwetsbaarheden en bedreigingen en het automatiseren van detectie en respons middels vooraf afgesproken playbooks. Een reactie naar een opdrachtgever gebeurt, afhankelijk van het dreigingsniveau, zowel geautomatiseerd als via cyberspecialisten die op het SOC werkzaam zijn. De Google Cloud technologie zorgt voor ongeëvenaarde mogelijkheden voor de SOC-operaties van Simac Cyber Security in het snel signaleren van bedreigingen en het onderzoeken van incidenten.

Meer weten over cyber security?

Neem contact met ons op.

Telefoon:+31 40 258 29 44Email: cybersecurity@simac.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Simac Cyber Security chooses Google Cloud Security

 

Simac Cyber Security has, with pride, chosen to deploy the portfolio of Google Cloud Security for the benefit of its Managed Detection & Response (MDR) services. This means that this high-quality technology is deployed in the SOC (Security Operations Center) of Simac Cyber Security . As a result, Simac customers are even better protected against increasingly sophisticated cyber attacks, increasing cybercrime and risks related to espionage.

About the choice for Google Cloud

With the Google cloud native Chronicle toolset, we protect organizations 24/7 and 365 days a year against malicious activity. "Google Cloud knows how to deal with growing data volumes like no other. After all, lightning-fast and smart search is part of their core business. This contributes to the timely detection of suspicious actions by cybercriminals. Moreover, the partnership with Google Cloud Security means that we are future-proof: all our security activities are scalable and with a predictable pricing model per user. Our clients benefit from that as well," says Robbert Vriens, Managing Director of Simac Cyber Security.

"In the Netherlands, we need cooperation with a specialized Managed Security Provider like Simac Cyber Security. Our technology fits seamlessly with the MDR proposition of Simac Cyber Security. We are therefore very excited about this partnership to outsmart digital cybercriminals together.”

Koen van Erp, Head of Channel Sales EMEA, Google Cloud Security.

The Google Cloud Security portfolio

Google Chronical is the cloud-native SIEM. This solution has unmatched capabilities in logging, correlation, threat hunting and suspicious activity analysis. The SOAR (Security, Orchestration, Automation and Response) streamlines operations. This is done by managing vulnerabilities and threats and automating detection and response through prearranged playbooks. A response to a client occurs, depending on the threat level, both automated and through cyber specialists working at the SOC. The Google Cloud technology provides unmatched capabilities for Simac Cyber Security's SOC operations in quickly identifying threats and investigating incidents.

Want to learn more about cyber security?

Contact us. 

Phone:+31 40 258 29 44Email: cybersecurity@simac.com


Advies nodig bij het vinden van de beste oplossing voor uw bedrijf?
Wij helpen u graag verder!