Severinus kiest voor WiFi oplossing van Cisco Aironet

17 juli 2018

In 2017 heeft zorgorganisatie Severinus Simac gevraagd om WiFi metingen voor alle locaties van Severinus in Veldhoven te verzorgen. Maar liefst 125 locaties werden gemeten, variërend van het hoofdgebouw tot diverse woonvoorzieningen en gebouwen voor dagopvang en activiteiten. De resultaten van deze metingen werden in rapportagevorm opgeleverd. En met succes, want daar bleef de samenwerking niet bij!

Verdere samenwerking

De rapportages hebben de basis voor een nieuwe opdracht gevormd. Recent heeft Severinus Simac wederom een opdracht gegund, ditmaal voor het leveren en configureren van 400 access points, inclusief applicaties (MSE en ISE).

Severinus heeft hierbij gekozen voor Cisco Aironet. Een onderdeel van deze oplossing is de uitbreiding van de VMware omgeving met een extra host. De keuze voor Cisco Aironet sluit aan bij de visie van Severinus om lokaal internettoegang te verlenen aan medewerkers en bewoners en om in de toekomst smart devices te faciliteren voor onder andere toegang tot het ECD en voor het ontvangen van alarmeringen (inclusief een mogelijkheid tot triage door middel van beeld).

Simac is erg blij en trots op deze mooie samenwerking!

Over Severinus

Severinus is dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen van jong tot oud met een verstandelijke beperking. Daarnaast ondersteunt Severinus mensen met een verstandelijke beperking en autisme of dementie. Severinus heeft ongeveer 900 cliënten waarvan een derde extramuraal (600 intramuraal/300 extramuraal) en ongeveer 1.100 medewerkers.


Healthcare