Clientadministratie 

Complexe uitdaging

De cliëntenadministratie lijkt van de buitenkant wellicht weinig dynamisch. Maar schijn bedriegt. In een wereld die ieder jaar weer gedeeltelijk of geheel op zijn kop gezet wordt door wetswijzigingen, waar correcties door externen zo maar een jaar terug mogen plaatsvinden en last-minute wijzigingen aan de orde van de dag zijn, is van een saaie bureaubaan vaak geen sprake. Het overzicht houden stelt hoge eisen.

Uitvoeringsvrijheid

Veel zorgorganisaties hebben in de afgelopen jaren te maken gekregen met gemeenten die financiering hebben overgenomen van het Rijk. Daarbij bleek al snel dat de orde die  door landelijke wetgeving in de afgelopen jaren was ontstaan, in gemeenteland nog ver te zoeken was. Iedere gemeente bepaalt immers zelf hoe ze deze gegevens aangeleverd wenst te krijgen. Veel zorgorganisaties zitten tot op de dag van vandaag met de handen in het haar om deze op de juiste manier aan te leveren.

Cliëntenadministratie: stromen of stormen?

Naast de gemeente heeft de cliënten administratie ook nog te maken met  diverse andere financieringsstromen, waaronder die naar zorgkantoren, zorgverzekeraars, vertegenwoordigers en cliënten zelf. Al deze organisaties en personen gaan ervan uit dat zij een facturatiebestand of factuur krijgen aangeleverd. Klopt er iets niet, dan is het aan de cliënten administratie om uit te zoeken waar het mis is gegaan

Vallen of staan met een goed ECD

Om helder te kunnen administreren, snel analyses te maken en te komen tot een juiste factuur is goede ondersteuning door software nodig. Geen overbodige registratie, eenvoudig kunnen terugboeken (ook als de gegevens al een jaar oud zijn!) en een goed overzicht zorgen ervoor dat de cliënten administratie minder tijd kwijt is met de basis en meer tijd kan besteden aan de zaken die ook moeten.

Wij bieden een pakket dat zowel WLZ, WMO, JW als ZVW ondersteunt. Al deze stromen worden op een zelfde wijze ingericht en overzichtelijk weergegeven. Verder hebben wij als leverancier vele jaren ervaring met alle zaken die spelen rondom cliënten administratie en wet- en regelgeving.