ECD leesbaar voor de buitenwereld

Waar moet u op letten?

Dat cliëntgegevens vastliggen in een elektronisch cliëntendossier (ECD) is voor de meeste  zorginstellingen inmiddels vanzelfsprekend. Medewerkers delen onderling veel informatie op digitale wijze. Maar de laatste jaren ontstaat een nieuwe vraag: inzage van de vastgelegde gegevens door cliënten, vertegenwoordigers en familieleden.

Natuurlijk was deze vraag er in papieren vorm ook al en werd inzage voor individuen ook in digitale vorm gegeven – maar de nieuwe vraag is fundamenteler. In plaats van inzage naar aanleiding van een incident of ontevredenheid, ontstaat langzaam de wens om dagelijks op de hoogte te zijn van de gang van zaken zonder dat daarvoor een medewerker wordt aangesproken. Zover zijn instellingen over het algemeen nog niet.

Registratie voor externen lastig?

Rapportages die enkel met een collega in gedachten geschreven zijn kunnen voor verwarring zorgen bij buitenstaanders.

Toch blijkt de stap, voor de mensen op de vloer, in de praktijk vaak niet zo groot als vooraf gedacht wordt. Zodra medewerkers zich er bewust van zijn dat er iemand kan meelezen rapporteren zij weliswaar sommige zaken op een andere manier, maar dit verloopt heel natuurlijk. Ook blijkt uit de praktijk dat ‘meelezers’ vaak juist meer begrip krijgen voor de zorgsituatie dan dat het vragen oproept.

Cliëntendossier leesbaar voor de buitenwereld: de cliënt als eigenaar van zijn dossier

Toch zijn er een aantal fundamentele vragen waarover nagedacht moet worden alvorens gegevens ontsloten worden. De cliënt of diens vertegenwoordiger heeft recht op de meest actuele informatie. Maar wat als deze informatie nog niet gedeeld is maar al wel in het digitale cliëntendossier zichtbaar is?

Als de familie contact opneemt en de cliënt is nog niet op de hoogte, dan kan dit natuurlijk voor een nare situatie zorgen. Ook wanneer informatie zonder persoonlijk contact wordt gedeeld, kan dit koud op iemands dak vallen. En wat te denken van behandelinformatie die een impact heeft op de behandeling? Op deze vragen zijn vanuit wettelijk perspectief nog geen antwoorden beschikbaar.