Elektronisch medische gegevens uitwisselen

 

Een groeiend vraagstuk

Iedere zorgverlener registreert allerlei gegevens in een cliëntendossier, waar onder medische gegevens. Daarmee is het een belangrijke plek waar informatie te vinden is over de zorg en het welzijn van cliënten. Maar hoe kunnen deze gegevens gebruikt worden in een ander systeem zonder ze handmatig opnieuw in te voeren?

Medische gegevensuitwisseling

Er zijn steeds meer gespecialiseerde softwarepakketten in omloop binnen een zorgorganisatie. Een HR applicatie voor de medewerkers, contracten en roosters, een medicatie registratie- en toediensysteem, een incident-meld-app. Dat betekent in veel gevallen dat er meerdere keren dezelfde gegevens worden vastgelegd, zoals medewerkergegevens, cliëntnamen en -nummers. Dat is niet alleen foutgevoelig, het kost ook veel tijd.

Tegelijkertijd worden de mogelijkheden van deze oplossingen om onderling gegevens uit te wisselen steeds geavanceerder. Er is geen menselijke interactie meer nodig om vanuit het HR pakket nieuwe medewerkers in het ECD te zetten. De incident-meld-app alarmeert zelfstandig medewerkers wanneer er een incident is geregistreerd bij de cliënt. De mogelijkheden variëren van het uitwisselen van berichten tot directe onderlinge aanroepen.

Beveiliging

Bij het uitwisselen is het van belang om te verifiëren dat de gegevens die binnen komen en de gegevens die naar buiten gaan op een veilige manier worden ontvangen en aangeleverd. De zwakste schakel in de keten bepaalt immers de kracht van het geheel. Als er mogelijkheden zijn om informatie op te vragen via één systeem, kan dat betekenen dat er grote hoeveelheden gegevens op straat komen te liggen uit andere systemen. Als er in een systeem gegevens kunnen worden toegevoegd, kan dat terecht komen in andere systemen in de keten. Dat kan, zeker bij medische gegevens, pijnlijke gevolgen hebben.

Het ontwikkelen van dergelijke koppelingen is dan ook geen sinecure. Met de groeiende vraag en de interesse van steeds meer kwaadwillende partijen is het van belang om bij het uitwerken van een dergelijk geheel security by design toe te passen: vanaf het eerste ontwerp moet beveiliging en privacy een aandachtspunt zijn.

Elektronisch medische gegevens uitwisselen?

Heeft u een uitdaging bij het aan elkaar knopen van de software binnen uw organisatie zodat medische gegevens elektronisch worden uitgewisseld? Simac Healthcare heeft veel ervaring met het integreren van systemen. Neem dan contact op!