ECD CareView

Methodieken in het elektronisch zorgplan

Een zorgplan methodiek bepaalt in grote mate hoe en wat er wordt vastgelegd in het zorgplan. Er is een grote variëteit aan methodieken beschikbaar en het is mogelijk dat er binnen één organisatie meerdere methodieken worden gehanteerd. De behandelaren hebben dan bijvoorbeeld een ander dossier dan de verpleegkundigen of de begeleiders.

Belangrijke verschillen methodieken

Om te komen tot een zorgplan moet bekeken worden welke methoden er binnen de instelling gewenst zijn. Een eerste belangrijke keuze is die tussen vrije invoer of vooraf gedefinieerde standaarden. Daarnaast verschillen de onderwerpen waar de nadruk op ligt per planmethodiek.

Een drietal voorbeelden:

  • Zorgleefplan: centraal staan individuele cliëntwensen over domeinen: mentaal welbevinden, lichamelijk welbevinden, participatie en leefomstandigheden. De zorgverlener typt zelf de cliëntwensen.
     
  • Omaha: centraal staat de zorg die de cliënt nodig heeft in domeinen: omgeving, psychosociaal, fysiologisch en gezondheidsgerelateerd gedrag. De zorgverlener kiest uit vooraf gedefinieerde aandachtsgebieden en acties, waar een waarde aan wordt gehangen die gemonitord wordt.
     
  • Support Intensity Scale: centraal staat de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Er wordt op basis van drie genummerde schalen bekeken welk type ondersteuning nodig is, hoe frequent en hoeveel. Het is mogelijk om de uitkomsten om te zetten naar andere classificatiesystemen.

Registratie methode elektronisch zorgplan moet passen

De gekozen planmethode kan een effect hebben op de toon van het uiteindelijke plan en indirect zelfs op de manier van denken en communiceren met en over de cliënt.

Het is daarom erg belangrijk dat de methodiek past binnen de cultuur van de zorginstelling. Vinden medewerkers een selectie beperkend of juist sneller werken? Hoe wil de organisatie de cliënt benaderen?

Sluiten werkwijze en ECD niet op elkaar aan, dan kan dit veel weerstand oproepen.

Bent u op zoek naar een elektronisch zorgplan dat al deze methodieken ondersteunt en met elkaar kan combineren indien gewenst? Neem contact op!

Heeft u een vraag?
Bent u op zoek naar een elektronisch zorgplan dat al deze methodieken ondersteunt en met elkaar kan combineren indien gewenst? Wij helpen u graag verder!