Cliënten en hun vertegenwoordigers worden steeds mondiger. Dat levert een groeiende vraag op naar informatie en kost daardoor steeds meer energie van de zorgmedewerkers. Een online zorgplan kan uitkomst bieden.

Online zorgplan: inzage ECD registraties geeft rust

Een online zorgplan geeft cliënt en vertegenwoordiger de mogelijkheid om op ieder gewenst moment inzage te hebben in de beschikbare gegevens. Dat heeft voor de vertegenwoordiger het grote voordeel dat deze ook op de hoogte kan blijven zonder een belletje of een bezoekje. Het kost daardoor minder tijd.

Daarnaast kan de vertegenwoordiger in de eigen omgeving de gegevens tot zich nemen en alleen bij vragen contact opnemen.

De zorgverlener hoeft slechts één keer te rapporteren en alleen bij vragen aanvullend te handelen.

Andere rapportages

Medewerkers die op de hoogte gebracht zijn van het feit dat cliënten of vertegenwoordigers meelezen zijn geneigd om hun rapportages anders te formuleren.

Een collega heeft immers meer kennis van (en mogelijk begrip voor) de werkwijze binnen de instelling dan de familie of vertegenwoordiging. Extra toelichting op de gekozen werkwijze is daarom belangrijk. Met meer toelichting kan bovendien door een leidinggevende sturing plaatsvinden op deze gemaakte keuzes.

Daarnaast worden aan rapportages vaker observaties toegevoegd, die voor collega’s onderling vanzelfsprekend zijn maar voor de familie wellicht juist interessant. Op basis van deze observaties kan op termijn mogelijk ook weer een patroon worden opgemaakt, bijvoorbeeld als een normaal vrolijke cliënt in de loop van een aantal weken neerslachtiger wordt.

Zorg wordt persoonlijker

Omdat er meer zicht is op de geleverde zorg kan ook beter aangegeven worden wat goed gaat en waar aandachtspunten liggen. De familie kan doelgerichter vragen, bijspringen waar nodig en krijgt meer begrip voor de keuzes van de zorgverleners.

Daarmee wordt de zorg aan beide zijden beter afgestemd op het best haalbare resultaat voor de cliënt.