ECD CareView

Wat is een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)?

Een elektronisch cliënten dossier bevat alle gegevens die rondom de zorg voor een cliënt worden vastgelegd, bijvoorbeeld:

  • begeleider: wat een cliënt in de dagelijkse zorg zoal meemaakt;
  • arts: een diagnose of verslechtering van de gezondheid;
  • fysiotherapeut: hoe de behandeling moet plaatsvinden en resultaten van de behandeling.

Wat is een ECD?

Er is niet één ECD, dit is een verzamelnaam voor een type softwarepakket dat door verschillende softwareleveranciers in Nederland wordt geleverd, net zoals bijvoorbeeld een HR-pakket. Soms wordt ook de term EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) gehanteerd, hoewel dit vaker gebruikt wordt in ziekenhuisomgevingen.

Iedere zorginstelling heeft een eigen werkwijze. Zo zijn tussen twee zorgaanbieders vaak nog veel verschillen over wie wat vastlegt en op welke manier. Dit betekent ook dat het ECD iedere keer anders moet worden ingericht.

De Nederlandse overheid stelt eisen aan het vastleggen van gegevens in het dossier. Jaarlijks vinden controles plaats op de vastgelegde gegevens en moeten zorgaanbieders verantwoording afleggen over de registraties.

Veranderende rol van het ECD

Een aantal jaren geleden diende het elektronische dossier voornamelijk om gegevens gestructureerd vast te leggen en om snel kennis te delen tussen collega’s (zoals bij het wisselen van de diensten om de belangrijkste aandachtspunten door te geven).

De laatste jaren verandert dit: de cliënt komt steeds meer in beeld als eigenaar van de vastgelegde gegevens. In plaats van een interne registratie die alleen gedeeld werd tussen medewerkers, leest de cliënt of diens vertegenwoordiger ook steeds vaker mee via een online cliëntportaal of op een tablet binnen de instelling. Daardoor ontstaat een dialoog tussen medewerker en cliënt, die ervoor zorgt dat de zorg uiteindelijk beter op de cliëntwensen aansluit.

De toekomst lijkt naar één landelijk dossier te gaan, maar vermoedelijk zal de informatie hiervoor toch vanuit de individuele ECDs van iedere zorgaanbieder  worden geleverd.