Het recht op zorg vanuit de overheid is niet meer vanzelfsprekend. Mantelzorg door vrienden, familie en buren wordt dus steeds belangrijker. Maar deze mantelzorgers hebben ook andere zaken aan hun hoofd en willen de zorg dus liever niet alleen dragen. Via de ShareCare site kunt u gemakkelijk samen zorgen, omdat u eenvoudig samen af kunt stemmen. Met tien jaar ervaring zien we, dat groepen die ShareCare gebruiken: goed samenwerken, het lang volhouden en voldoening beleven aan het samen zorgen.

Wat is ShareCare?

ShareCare is een webplatform dat mantelzorgers ondersteunt in de samenwerking rondom een zorgbehoevende naaste. Het is een handige set hulpmiddelen die precies aansluit bij die situatie. De basis wordt gevormd door de 3 functies: groepje maken, samen chatten en een slimme agenda delen. Diverse andere functies en features maken de samenwerking aantrekkelijker en leuker. Maar, de slimme agenda blijft de motor van het geheel; het gaat er immers om dat u samen zorgtaken uitvoert. De sitebeheerder van de groep plaatst taken in de agenda en de groepsleden kunnen zichzelf inplannen op de taken die ze willen en kunnen doen. Alle groepsleden hebben zo realtime overzicht over de georganiseerde hulp. Rust in de chaos, horen wij vaak.

ShareCare is device onafhankelijk

ShareCare is responsive en werkt dus goed op alle devices: smartphones, tablets en desktops. U gebruikt ShareCare direct op het web of via de apps in de app stores. De apps en de webomgevingen werken probleemloos samen. Kortom, ShareCare is toekomstproof!

ShareCare is ook voor professionals

Ook zorgorganisaties krijgen steeds vaker te maken  met mantelzorgers die om de beurt zorg verlenen. Er kan dan gemakkelijk miscommunicatie ontstaan; de belangrijkste veroorzaker van inefficiëntie. Bovendien veroorzaakt miscommunicatie klantontevredenheid, die ook weer energie en tijd van uw medewerkers zal kosten. Simac Healthcare kan zorgorganisaties helpen om via ShareCare de communicatie met het netwerk beter te stroomlijnen. Uiteraard staan wij er dan voor in dat de relevante professionele processen, zoals bijvoorbeeld de zorgplanning, naadloos aangesloten worden op ShareCare.

ShareCare en andere zorgoplossingen van Simac Healthcare

De ShareCare site is als losse module te verkrijgen of als uitbreiding op het Vicasa platform en op Careview ECD. Samen versterken deze oplossingen het zorgweb rondom de cliënt en dragen ze bij aan betere zorg.

ShareCare en gemeenten

ShareCare heeft diverse business modellen om met gemeenten samen te werken. Gemeenten kunnen ShareCare gebruiken om netwerken rondom kwetsbare inwoners niet alleen in kaart te brengen, maar ook te organiseren en activeren. Voor een gemeente is het relatief goedkoop om welzijnswerkers en case managers hiervoor een goed instrument aan te reiken. Ook de zelfredzame inwoner die voor een ander zorgt zal de ondersteuning van de gemeente, in de vorm van gratis gebruik van ShareCare, waarderen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag?

Contact

Voordelen ShareCare

Goede afstemming tussen alle betrokkenen
Device onafhankelijk, via web of app
Koppelbaar met professionele zorgsystemen