Mantelzorgen?

De ShareCare huiskamer

De ShareCare Huiskamer is een webplatform voor samenwerking in de intramurale zorg. In de Huiskamer kunnen professionals, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers op gelijke voet samenwerken om het welzijn van de bewoners te verhogen. De ShareCare Huiskamer wordt gebruikt op afdelingsniveau of in kleinschalig-wonen-units, maar is ook geschikt voor bijvoorbeeld groepswonen of dagopvang.

Willen mantelzorgers wel helpen?

Veel mantelzorgers willen graag voor hun familielid blijven zorgen, ook intramuraal. Het is alleen vaak onduidelijk wat mogelijk is of wat mag. Lopen ze in de weg of wordt het gewaardeerd? Mogen ze in de keukenkastjes of hoort dat niet? Mogen ze alleen hun eigen moeder helpen of ook een medebewoner? De zorginstelling die hierover het gesprek aangaat, zal merken dat er veel bereidheid om te helpen is onder de mantelzorgers.

Hoe organiseer ik dat?

Wie als zorginstelling die hulp wil mobiliseren, heeft hulpmiddelen nodig om de planning en communicatie te stroomlijnen. Mantelzorgers en u willen van elkaar weten wie wanneer komt of wie wat gaat doen en hoe u elkaar kunt vinden en op de hoogte houden. Iedereen wil ook foto’s of andere bestanden kunnen delen. Zo werken we tegenwoordig samen. Maar mantelzorgers zijn nog moeilijker te organiseren dan vrijwilligers; zij laten zich niet inplannen, ze plannen zichzelf liever in. Zij zijn vaak overdag niet bereikbaar, maar kijken ’s avonds of in het weekend naar hun mail. De Huiskamer faciliteert precies deze vorm van samenwerking en afstemming: een voorwaarde om mantelzorgers op een passende manier te betrekken bij uw verantwoordelijkheden.

Dienstrooster inzichtelijk; handig voor iedereen

Als mantelzorgers weten wanneer de belangrijkste zorgverlener voor hun naaste dienst heeft, scheelt dat veel telefoontjes voor zowel de mantelzorgers als de professionals. Dat hebben wij in de Huiskamer opgelost. Wij koppelen uw planningspakket naar de Huiskamer, zodat altijd inzichtelijk is wie op dat moment dienst heeft. En als een mantelzorger ingepland staat voor een activiteit? Dan is deze zichtbaar naast de professional, want ook de taken die mantelzorgers uitvoeren zijn belangrijk. De Huiskamer ondersteunt op veel manieren het samenwerken op gelijke voet.

Een Huiskamer uitproberen?

Iedereen, zowel een zorgprofessional als een mantelzorger als een vrijwilliger, kan vrijblijvend een Huiskamer openen om het uit te proberen. De eerste drie maanden zijn voor iedereen gratis. Pas na drie maanden moet men besluiten of men een betaalde overeenkomst aan wil gaan. Bezoek de ShareCare site voor de tarieven.

Voordelen ShareCare

Goede afstemming tussen alle betrokkenen
Device onafhankelijk, via web of app
Koppelbaar met professionele zorgsystemen