In een wereld waar devices bepalen waar een netwerk aan moet voldoen, is een krachtige solide netwerkinfrastructuur van groot belang en de basis voor de totale infrastructuur. De business verandert snel en netwerken moeten zodanig ingericht zijn dat ze met die veranderingen mee kunnen gaan. Bedrijven moeten kunnen bouwen op de betrouwbaarheid, stabiliteit en flexibiliteit van netwerkinfrastructuur.  

De rol van Capacity management

Network Capacity management heeft een belangrijke rol in het nemen van investeringsbeslissingen. Om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige capaciteitsbehoeften van de klant verzamelt Capacity management voortdurend gegevens over het gebruik van de ICT-infrastructuur. Capacity management moet voortdurend afweging maken tussen enerzijds de kosten en de capaciteit en anderzijds de vraag en aanbod. De vraag bestaat uit de business behoefte, het aanbod hoe het datanetwerk hierop aan kan sluiten.

Network Capacity management gaat hand in hand met performance management maar zijn wel twee verschillende dingen:

  • Capacity planning is het proces van het bepalen van de netwerkmiddelen die nodig zijn om een ​​performance of beschikbaarheid invloed op bedrijfskritische applicaties te voorkomen.
  • Performance management is de praktijk van het beheer van de netwerkresponstijd, consistentie en kwaliteit voor de individuele en algemene diensten.

End-to-end meten

Bij Network Capacity management is het van belang om end-to-end te meten en te analyseren waar de root-cause van een performanceprobleem kan liggen. Dit is complex. Verschillende infrastructuurcomponenten, applicaties of databases kunnen een impact hebben op het netwerk. Simac heeft zich gespecialiseerd in het oplossen van deze complexe vraagstukken met haar expertise op het gebied van data, infrastructuren en security. De kennis en kunde worden uit de verschillende Service Lines gebundeld en geïntegreerd aangeboden in onze Network Capacity management.

Tooling

Simac gebruikt tooling van Cisco om een Local Area Netwerk of Wireless LAN (WiFi) te beheren. Deze tooling verzamelt informatie over zowel LAN als de WLAN infrastructuur en heeft het vermogen om bij “zware” belasting alarm te slaan. Dit geeft onze klanten de zekerheid van een goed functionerend netwerk met voldoende capaciteit en performance.

Heeft u een vraag?
Advies nodig over Network Capacity Management? Wij helpen u graag verder.

Network Capacity Management biedt u:

Proactief beheer
Beschikbaar via WiFi en Wired
Voldoende capaciteit voor uw netwerk
7x24 uur professionele monitoring