ECD: Elektronisch Cliënten Dossier

Het Elektronisch Cliënten Dossier, kortgezegd ECD, is een systeem waarin alle gegevens worden vastgelegd rondom de zorg voor een cliënt. Denk aan diagnoses, behandelgegevens, resultaten en verslagen van dagelijkse zorgmomenten. Soms hoor je ook de term EPD, Elektronisch Patiënten Dossier. EPD wordt meestal gebruikt in ziekenhuisomgevingen. Zorginstellingen gebruiken over het algemeen ECD.

Wie gebruikt het Elektronisch Cliënten Dossier?

Een aantal jaar geleden werd het elektronische dossier voornamelijk gebruikt door zorgverleners om medische gegevens vast te leggen en uit te wisselen, bijvoorbeeld bij de overdracht van je dienst.

De laatste jaren komt ook de cliënt in beeld als gebruiker van het dossier. De cliënt, of zijn vertegenwoordiger, kijkt steeds vaker zijn gegevens in. Voorheen vaak via een online cliëntportaal, maar met de komst van CareView ook eenvoudig via mobiele devices, zoals een telefoon of tablet. Het mooie van een cliënt die meeleest is dat er een dialoog ontstaat, waardoor jij jouw zorg beter kunt afstemmen op de wensen van je cliënt.

Hoe zit het met de veiligheid van gegevens?

De Nederlandse overheid stelt eisen aan het vastleggen van gegevens in het ECD. Jaarlijks vinden controles plaats op de vastgelegde gegevens en moeten zorgaanbieders verantwoording afleggen over de registraties. Met de veiligheid van gegevens in het ECD zit het dus wel goed. Maar veiligheid is ook belangrijk als je gegevens gaat uitwisselen met  andere systemen.

Medische gegevens uitwisselen met andere systemen

Het is mogelijk om gegevens automatisch uit te wisselen tussen verschillende systemen. Handig, want anders moet je steeds dezelfde gegevens invoeren. Bijvoorbeeld in het HR-systeem, het medicatie-registratiesysteem of het roostersysteem. Dat is niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig. Het is wel een must dat het automatisch uitwisselen veilig gebeurt. Het laatste wat je wilt, is dat medische gegevens op straat komen te liggen.

Veilig uitwisselen? Wij helpen graag

Wil je verschillende systemen aan elkaar knopen in jouw organisatie, zodat je veilig medische gegevens kunt uitwisselen? Bij Simac IT NL hebben we daar veel ervaring mee. Neem gerust contact met ons op. We kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.

Heeft u een vraag?
Wij helpen u graag verder!

De voordelen van CareView ECD

Processen herkenbaar ingericht voor de WLZ, WMO en Kind- en Jeugdzorg
Krachtige en flexibele workflow mogelijkheden, in te richten door eigen applicatiebeheerder
Korte implementatietijd