Bravo voor volleybal

08 maart 2017

Bravo is de volleybalvereniging voor de woonkernen Aalst, Dommelen, Valkenswaard, Waalre en Westerhoven. Met meer dan 250 leden, vanaf 6 jaar oud, zijn zij actief in zowel de competitie van de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) als de regionale competities voor recreanten. Recent heeft een fusie plaats gevonden waardoor de behoefte aan nieuwe wedstrijdkleding groot was. Simac'er Edwin Bolt, trainer en speler bij Bravo, klopte aan bij Simac Hart voor ondersteuning.