Christelijke Hogeschool Ede en Simac zoeken samenwerking op

01 mei 2018

Simac en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) hebben gezamenlijk hun handtekening gezet onder een formele Letter of Intent. Deze intentieverklaring is een opmaat naar de samenwerkingsovereenkomst die binnen 6 maanden wordt getekend. De tussenliggende periode wordt gebruikt om de samenwerking optimaal vorm te geven.

Wederzijdse inzet van kennis en kunde

CHE-directeur Janneke Louisa: “In deze overeenkomst maken we concrete afspraken over de wederzijdse inzet van kennis en kunde, door middel van het uitruilen van medewerkers en het over en weer gebruik maken van elkaars faciliteiten. Door goede afspraken te maken met bedrijven als Simac zijn wij in staat om studenten optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt.”

Behoefte aan goed gekwalificeerd personeel

De CHE start in september 2018 met twee ICT-opleidingen. De studies bachelor HBO-ICT en een Associate Degree ICT Services worden samen met het bedrijfsleven ontwikkeld en uitgevoerd en gaan voorzien in de groeiende behoefte aan ICT-personeel in de regio Food Valley. Simac-directeur Wim van der Velden: "Vanuit Simac zoeken we graag de samenwerking met opleidingsinstituten. In de regio Veldhoven, waar ons hoofdkantoor is gevestigd, hebben we hier al vele jaren goede ervaringen mee". Onze vestiging in Ede groeit gestaag en daarmee de behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Voor ons is de samenwerking met CHE dan ook een uitstekende gelegenheid om contacten te leggen en om concreet bij te dragen aan de invulling van het lesprogramma.”


Christelijke Hogeschool Ede (CHE)