Cliënt(vertegenwoordigers) krijgen toegang tot CareView

14 april 2016

Op dit moment leggen we de laatste hand aan het nieuwe cliëntportaal van CareView. Deze functionaliteit biedt cliënten (of hun vertegenwoordigers) de mogelijkheid om in te loggen in een,  apart voor hen ontwikkeld, gedeelte van CareView. Zij krijgen dan een nieuwe, versimpelde versie van CareView te zien. De instelling waar de cliënt zorg ontvangt, kan de kleuren en voorpagina van deze versie aanpassen.

Communicatie

Cliënten kunnen vastgelegde gegevens uit onder meer de agenda, plannen, rapportages, formulieren en metingen inzien en deels ook zelf invullen. Daarnaast kunnen zij via het cliëntportaal contact opnemen met het team dat zorg draagt voor de cliënt en omgekeerd. Dit zorgt voor optimalisatie van de communicatie aangezien niet meer alles via mail hoeft.
Via het cliëntportaal kan de cliënt of diens vertegenwoordiger direct meelezen in het dossier dat wordt bijgehouden en daar zelf actief aan bijdragen.

Veiligheid

De veiligheid van de cliëntdata wordt gegarandeerd door een nieuwe manier van autoriseren, waarbij de cliënt(vertegenwoordiger) als geheel nieuw object is toegevoegd aan CareView. De cliënt(vertegenwoordiger) staat los van de bestaande medewerkers en kan nu dus op geheel eigen wijze worden geautoriseerd voor toegang. Autorisaties voor wat een cliënt(vertegenwoordiger) mag, zijn aan te passen door de applicatiebeheer van de instelling. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van wereldwijd gebruikte SAP portaaltechniek om de technische veiligheid te garanderen.

Een instelling voor Ouderenzorg is de eerste CareView klant die met dit portaal gaat werken. Eindgebruikers testen en beoordelen in de komende periode de eerste versie.