Dico Harteman (Sales Manager) over de steeds grotere invloed van financiële afdelingen

17 januari 2018

Dico Harteman, Sales Manager Simac:“De laatste jaren heeft er een overduidelijke verschuiving plaatsgevonden binnen financiële afdelingen. Van voornamelijk rapportages maken over de behaalde resultaten en het opstellen van jaarafsluitingen is bij de meeste bedrijven al lang geen sprake meer. Finance heeft een actieve, steeds groeiende rol bij het interpreteren van de resultaten en het uitzetten van de groeimogelijkheden van de organisatie”.  


Automatisering en cloud computing

Handmatige verwerking is (nagenoeg) geautomatiseerd en ook wordt er minder tijd besteed aan het verzamelen en compileren van gegevens en het verwerken van facturen. Bovendien stelt cloud computing werknemers in staat op afstand toegang te krijgen tot de vereiste informatie.

Iedereen heeft te allen tijde toegang tot dezelfde gegevens, er is maar "een enkele versie van de waarheid". Het financiële team besteedt daardoor veel minder tijd aan het leveren van updates en rapporten voor het bedrijf, dit biedt nieuwe kansen en mogelijkheden.

Financiële teams moeten realtime inzichten bieden

Als gevolg hiervan zijn de zakelijke vereisten voor het financiële team veranderd. Managers doen steeds vaker een beroep op de financiële teams om realtime inzicht te krijgen in de gezondheid van het bedrijf. Dit inzicht kan de beste investeringsmogelijkheden binnen het bedrijf, patronen en trends omvatten, evenals de verwachte impact die verschillende bedrijfsscenario's zullen hebben op financiële resultaten.

Wees voorspellend in plaats van reactief

Snellere toegang tot gegevens en geautomatiseerde beheerprocessen zorgen ervoor dat Finance en de overige afdelingen binnen een bedrijf nauwer en effectiever kunnen samenwerken. Financiële teams kunnen hierdoor bijvoorbeeld meer tijd besteden aan het bieden van betere beslissingsondersteuning aan het bedrijf op basis van toekomstscenario's.

Nieuwe kansen betekent ook nieuwe eisen. Het is tijd voor finance om het spel op te voeren en een nog veel strategischere zakenpartner te worden. Voorspellend zijn in plaats van reactief. Zo niet, dan lopen financiële afdelingen het risico uitbesteed te worden.’

Palette software

Lees meer over PaletteArena, onze Purchase-to-Pay software en bekijk met welke modules uw financiële afdeling de volgende stap kan maken.

Vragen aan Simac?

Heeft u nog vragen aan Dico Harteman over dit onderwerp of vindt u het interessant als hij met u meedenkt hoe we bij u het financiële proces kunnen automatiseren? Stuur Dico een mail, bel naar 0318 649 699 of kom langs bij Simac in Ede.


Dico Harteman
Grafieken
Visie