Groene Vink voor iStandaarden 2016

14 april 2016

De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen voor de berichten van iWlz-, iWmo- en iJw-standaarden.

CareView

CareView, het Elektronisch Cliënten Dossier van Simac Healthcare, heeft de Groene Vink gehaald voor het berichtenverkeer binnen de wet langdurige Zorg (WLZ 1.1) en voor het berichtenverkeer binnen de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2.0).

Donderdag 25 februari heeft Simac Healthcare de Groene Vink voor iStandaarden 2016 in ontvangst mogen nemen.

Ontwerp

Medewerkers van Lievegoed, houtwerkplaats Borgstichting, hebben dit jaar het kunstwerk voor de Groene Vink ontworpen en gemaakt. Lievegoed werkt samen met de Parnassia Groep.