High Tech Campus Eindhoven neemt ‘Detachering as a Service’ af

20 januari 2016

De netwerkinfrastructuur op de High Tech Campus Eindhoven is een essentieel onderdeel van de facilitaire dienstverlening richting de Campusbedrijven. Het beheer van dit netwerk wordt uitgevoerd door een vast team van beheerders, die worden ingehuurd bij Simac. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die Detachering as a Service wordt genoemd. Het voordeel is dat Simac zorgt voor vervanging bij afwezigheid en ook regelt dat er altijd iemand 24/7 standby staat.

Turning technology into business
High Tech Campus Eindhoven (HTCE) is de slimste vierkante kilometer in Europa, met zo’n 140 bedrijven en instituten en ruim 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers, die werken aan toekomstige technologieën in de toepassingsgebieden Health, Energy en Smart Environments. Ze maken deel uit van een uniek en levendig ecosysteem van gevestigde wereldwijde merken, vooraanstaande onderzoeksinstituten, snelgroeiende ondernemingen en startende bedrijven. HTCE Site Management is het managementorgaan van de campus.

Regie in eigen handen
“We zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe bedrijven, het bieden van adequate huisvesting en alle facilitaire dienstverlening die daarbij komt kijken,” zegt IT Manager Paul Hendriks. “We hebben er voor gekozen onze organisatie overzichtelijk te houden. Dat houdt in dat we de uitvoering van deze diensten uitbesteden aan derden, waarbij we wel zelf de regie in handen houden. Dat is voor ons belangrijk om de kwaliteit van de dienstverlening, die ISO 27001 gecertificeerd is, richting onze huurders te kunnen garanderen.”

Netwerk essentieel
“Het ICT-netwerk op onze campus is een belangrijk facet van onze dienstverlening,” vervolgt Paul Hendriks. “We hebben recentelijk, samen met Cisco en Simac, dit netwerk fors vernieuwd. We beschikken nu over een state-of-the-art netwerkinfrastructuur, die betrouwbaar, schaalbaar en veilig is. Het is een omvangrijk netwerk met meer dan 23.000 actieve aansluitingen en zo’n 550 verschillende vlan’s. We zorgen ervoor dat deze infrastructuur 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is.”

Detachering as a Service
“Het beheer van het netwerk wordt onder onze regie uitgevoerd door een vast team van beheerders,” aldus Paul Hendriks. “Deze beheerders hebben we niet zelf in dienst, maar worden met name ingehuurd bij Simac. We zijn hiervoor met Simac een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, die we met een knipoog Detachering as a Service (DaaS) hebben genoemd, omdat het verder gaat dan reguliere detachering. Simac zorgt er bijvoorbeeld voor dat een beheerder wordt vervangen in geval van ziekte of vakantie.”

Beheerders 24/7 standby
Deze beheerder wordt dan vervangen door iemand die bekend is met de omgeving van de campus. Een vaste persoon, die twee keer per maand een halve dag meeloopt, zodat hij volledig op de hoogte blijft van de situatie in het netwerk. Ook heeft HTCE met Simac afspraken gemaakt over een 24/7 standby-regeling voor de betrokken medewerkers. Het netwerk moet 24/7 beschikbaar zijn en dus moeten ook de beheerders 24/7 standby staan.

Constructief en mensgericht
Op de vraag hoe Paul Hendriks de samenwerking met Simac in de praktijk ervaart antwoordt hij gedecideerd; “Wat ik zeer positief vind, is het constructief overleg met Simac dat maandelijks plaatsvindt. We bespreken aan de hand van een vaste agenda hoe de dienstverlening verloopt en welke projecten in de planning staan. We evalueren onze samenwerking. Daar ben ik heel tevreden over. Deze manier van werken is uiteindelijk ook veel meer mensgericht.”

Wederzijds vertrouwen
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Simac geeft veel flexibiliteit. Het brengt tegelijkertijd meer structuur en dat leidt uiteindelijk tot meer rust binnen de organisatie. HTCE Site Management heeft zelf de regie in handen en heeft veel meer invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. En de Campusbedrijven? Zij ervaren geen enkel verschil. Ze beschikken nog steeds over een uiterst moderne netwerk-infrastructuur. Een netwerk waar ze blindelings op kunnen vertrouwen.