Intel Security legt focus op SIEM

19 november 2015

Intel Security (voorheen McAfee) heeft recent een strategiewijziging aangekondigd wat betreft hun product portfolio. In het kort komt het er op neer dat zij zich gaan focussen op producten rondom SIEM en diverse andere producten zullen laten vervallen.

SIEM staat voor Security Information and Event Management, een zeer intelligente security-dienst. Hiermee is het mogelijk om alle security gerelateerde informatie uit uw omgeving aan elkaar te koppelen en te correleren. Alle logging van uw firewall, server-omgeving, draadloze omgeving en VPN-omgeving komen overzichtelijk bij elkaar in één dashboard.

Deze strategiewijziging van Intel Security kan consequenties hebben voor onze klanten. Wij benaderen op korte termijn die klanten waarvan we weten dat er gevolgen kunnen zijn. Samen met Intel zullen we de eventuele impact in kaart brengen en advies aan die klanten geven, zodat zij er minimale hinder van ondervinden.

Simac heeft voldoende kennis in huis om de klanten te blijven ondersteunen die bepaalde Intel-producten hebben aangeschaft. Daarnaast zullen we samen met de klanten de huidige security-omgeving en vraagstukken analyseren en samen naar de toekomst kijken om de business continuïteit te verzekeren.