”Inzet support afdeling van Simac is uitstekend en snel.”

18 december 2017

”Inzet support afdeling van Simac Document Solutions is uitstekend en snel, benadert soms de lichtsnelheid”

Dit is wel één van de leuke reacties die we hebben gekregen op de onlangs gehouden enquête onder de gebruikers van PaletteArena, de Purchase-to-Pay oplossing van Simac Document Solutions.

PaletteArena enquête

Een aantal weken geleden hebben we deze enquête uitgezet en binnen een paar dagen was door bijna 20% van de genodigden de enquête ingevuld waarbij veel geënquêteerden veelvuldig de moeite hebben genomen om uitgebreide toelichtingen te geven. Waar de ene klant overall meer dan tevreden was en enkel achten en negens gaf, gaf een klant weer kritischer geluid met onder andere verzoeken voor extra mogelijkheden en functies.

We danken hierbij alle deelnemers voor de gegeven input en zijn al met alle feedback aan de slag gegaan. Dezelfde week nog was onze leverancier uit Zweden over en hebben we deze input ook inhoudelijk uitgebreid met onze leverancier besproken en zijn er diverse volgacties uitgezet.

Wat kan beter?  

Met nagenoeg alle deelnemers hebben we inmiddels ook persoonlijk telefonisch gehad. Met de meeste deelnemers zijn afspraken gemaakt voor de komende weken waarbij zowel de eigen accountmanager als Victor Weekhout, onze teamleider Installatie & Support aanwezig is. Tijdens deze gesprekken bekijken we gezamenlijk met onze klanten wat er nog verbeterd en geoptimaliseerd kan worden binnen de mogelijkheden van Palette als ook onze dienstverlening.

Werkt u ook met Palette?

En is het invullen van de enquête erbij ingeschoten? En bekijkt u ook graag met ons of een en ander anders of beter kan? We gaan graag met u om de tafel. Mail of bel (0318 649 699) ons gerust voor een afspraak! 


Marcel Wentink Support
Kantoor Peter
Support Senol contact klanten