Juiste mix IT, budget en zorg

07 februari 2017

De veranderingen in de zorg gaan snel. Maar ook op IT-gebied verandert er veel. Door de juiste mix van IT, budget en zorg in je organisatie aan te brengen, kun je het verschil maken en mogelijk ook besparingen realiseren. Hierdoor staat het uitbesteden van IT diensten hoog op de agenda bij menig bestuurder maar wel met de voorwaarden: een goede mix van eigen regie, niveau van dienstverlening en vertrouwen in de ICT partner.

Overwegingen

Kostenbesparing is het meest voor de hand liggende motief om tot het uitbesteden van IT diensten over te gaan. Een logische stap, en in vele gevallen ook een te realiseren doelstelling. Maar het is niet de enige overweging om over uitbesteding na te denken, en vaak zelfs niet de belangrijkste. Minstens zo relevant zijn de afwegingen die betrekking hebben op de (toenemende) complexiteit van ICT en de afwegingen die voortkomen uit de vraag welk deel van de ICT inspanningen gerekend moet (mag?) worden tot de core business van de organisatie.

Immers; uw core business is zorg en die van ons is ICT!

Beheercontract zorginstelling Raamwerk

Zorginstelling Raamwerk uit Noordwijkerhout heeft een recent een beheercontract getekend wat haar 5 jaar verbindt aan de dienstverlening van Simac Healthcare. Raamwerk is een typisch voorbeeld van de afweging tot welk deel ICT inspanningen mogen worden gerekend tot de core business. Raamwerk is een 7x24 zorgorganisatie waarbij de IT-afdeling slechts 5x8 beschikbaar is. Door het overnemen van de regie-rol is Simac ook gedurende de avond/nacht en de weekenden het aanspreekpunt voor alle storingen. Simac neemt vervolgens indien nodig contact op met de betreffende leverancier.

Raamwerk heeft ervoor gekozen om de totale basis infrastructuur onder te brengen bij Simac vanwege het feit dat Simac als adviseur en als partner, Raamwerk bijstaat bij de strategische keuzes die zij moet maken, zowel nu als in de toekomst!

Over Raamwerk

Raamwerk biedt ondersteuning en begeleiding aan ruim 700 cliënten, van alle leeftijden, met een verstandelijke en/of lichamelijke of gedragsmatige beperking. Dit gebeurt op het gebied van wonen, dagbesteding en (para)medische zorg. Het werkgebied van Raamwerk is Zuid-Holland Noord (Duin- en Bollenstreek). Het Centraal Bureau van Raamwerk is gevestigd in Noordwijkerhout.

100% aanbeveling Giarte

In de jaarlijkse benchmark van Giarte heeft Simac een 100% aanbeveling door klanten behaald. Lees hier meer over dit onderzoek en de overige scores van Simac.