Maak nu een goede start met uw leveranciers

24 augustus 2017

Onze praktische tips voor succes

De zomervakantie loopt ten einde. Een goed moment om weer eens kritisch te kijken hoe uw Purchase-to-Pay proces is georganiseerd.  Met welke van onze tips zet u een stap vooruit?

  • Zorg voor één punt waar alle aankoopfacturen binnenkomen

Begin met het aanmaken van een speciaal e-mailadres waar alleen uw inkomende facturen op binnenkomen. Communiceer duidelijk met uw leveranciers en geef aan naar welke e-mailadres en onder welke voorwaarden zij deze facturen dienen te versturen. Doen uw leveranciers dit niet, dan lopen ze het risico dat ze niet (tijdig-) betaald worden. Oftewel, voed uw leveranciers op!

  • Update contracten met leveranciers

Maak er een gewoonte van om contracten regelmatig te checken. Ga voor het beste resultaat en zorg ervoor dat u zicht niet blind staart op ‘oude regels’. Kan de Palette Contract module hierin iets voor u betekenen? Deze module is een onderdeel van PaletteArena en een gestandaardiseerde oplossing voor de meest gangbare ERP-systemen. 

  • Registreer al uw leveranciers

Zorg dat alles en iedereen geregistreerd is in je ERP-systeem.

  • Schoon uw database met leveranciers op

Verwijder alle inactieve leveranciers uit het systeem. Inactief wil zeggen als er in een periode van 3, 6 of 12 maanden geen factuur is ontvangen. 

  • Ga voor papierloos!

Dit kan niet in één keer, doe dit gefaseerd en in kleine stapjes. Ga voor constante verbetering en zet voor u zelf haalbare doelen uit. Denk bijvoorbeeld aan 5% meer leveranciers die per kwartaal hun facturen elektronisch toesturen.


Lastig om uw factuurverwerking continue naar een hoger level te tillen?

Geautomatiseerde factuurverwerking is onze corebusiness! We denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak zodat we (weer) eens van gedachten met u kunnen wisselen.