Maak nu een goede start met uw leveranciers

Onze praktische tips voor succes

De zomervakantie loopt ten einde. Een goed moment om weer eens kritisch te kijken hoe uw Purchase-to-Pay proces is georganiseerd.  Met welke van onze tips zet u een stap vooruit?

  • Zorg voor één punt waar alle aankoopfacturen binnenkomen

Begin met het aanmaken van een speciaal e-mailadres waar alleen uw inkomende facturen op binnenkomen. Communiceer duidelijk met uw leveranciers en geef aan naar welke e-mailadres en onder welke voorwaarden zij deze facturen dienen te versturen. Doen uw leveranciers dit niet, dan lopen ze het risico dat ze niet (tijdig-) betaald worden. Oftewel, voed uw leveranciers op!

  • Update contracten met leveranciers

Maak er een gewoonte van om contracten regelmatig te checken. Ga voor het beste resultaat en zorg ervoor dat u zicht niet blind staart op ‘oude regels’. Kan de Palette Contract module hierin iets voor u betekenen? Deze module is een onderdeel van PaletteArena en een gestandaardiseerde oplossing voor de meest gangbare ERP-systemen. 

  • Registreer al uw leveranciers

Zorg dat alles en iedereen geregistreerd is in je ERP-systeem.

  • Schoon uw database met leveranciers op

Verwijder alle inactieve leveranciers uit het systeem. Inactief wil zeggen als er in een periode van 3, 6 of 12 maanden geen factuur is ontvangen. 

  • Ga voor papierloos!

Dit kan niet in één keer, doe dit gefaseerd en in kleine stapjes. Ga voor constante verbetering en zet voor u zelf haalbare doelen uit. Denk bijvoorbeeld aan 5% meer leveranciers die per kwartaal hun facturen elektronisch toesturen.


Lastig om uw factuurverwerking continue naar een hoger level te tillen?

Geautomatiseerde factuurverwerking is onze corebusiness! We denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak zodat we (weer) eens van gedachten met u kunnen wisselen.

 


24 augustus 2017
Purchase-to-Pay