Nieuwe microfoons voor Rimboband

05 april 2017

Al vanaf 1995 is Simac'er Herm-Jan Huibers als vrijwilliger voor licht en geluid betrokken bij de De Rimboband, een muziekgezelschap voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Helmond. Vanwege een duidelijke behoefte aan nieuwe draadloze microfoons droeg hij de Rimboband voor als goed doel bij Simac Hart. Met resultaat!

De band bestaat uit zo'n zestig leden, variërend in de leeftijd van 18 tot ruim 60 jaar. De Rimboband bezorgt in eerste instantie mensen met een verstandelijke beperking een fijne vrijetijdsbesteding. Het plezier staat voorop om samen met anderen, vanuit de eigen mogelijkheden, te komen tot een goede muzikale prestatie.

Middels een methodische aanpak wordt zowel het individuele muzikale niveau als ook het groepsniveau op een hoger muzikaal peil gebracht. Het samen musiceren bevordert niet alleen het gevoel van eigenwaarde van de leden, maar is ook voor de leden en hun begeleiders een blijvende uitdaging.

Daarnaast streeft de Rimboband als Stichting ook een maatschappelijk doel na zoals o.a. het verlenen van maatschappelijke stages en het bewustmaken van allerlei maatschappelijke groeperingen van de mogelijkheden die mensen met een verstandelijke beperking hebben.