OpenText, DOKuStar, ReadSoft, Palette en de stijging van het lage btw-tarief

24 november 2017

Roland Duursma (consultant) over de gevolgen van de te verwachten btw-stijging voor het automatisch verwerken van uw facturenstroom.

Om welke maatregel gaat het precies?

In het nieuwe regeerakkoord is de stijging van het verlaagde btw-tarief aangekondigd. Deze maatregel komt er omdat er twee belastingschijven komen. Het hoge btw-tarief van 21% blijft ongewijzigd. Het lage btw-tarief daarentegen wordt in 2019 verhoogd van 6 naar 9%. Dit lage btw-tarief heeft betrekking op bijvoorbeeld de prijzen van goederen en diensten, dus bijvoorbeeld op de prijzen van eten en drinken, vervoer van personen, restaurantdiensten, hotelovernachtingen…

Wat zijn de gevolgen voor het verwerken van facturen?

Veel financiële pakketten gebruiken btw-tarieven om controle berekeningen te doen voor bedragen. Dit geldt ook voor onze factuurverwerking software OpenText Capture Center (OCC), OpenText Capture Document Reader (DOKuStar) en ReadSoft for INVOICES maar ook voor onze Purchase to Pay software van Palette. Genoemde software is bij de inrichting voorzien van de op dat moment geldende btw-tarieven in Nederland, momenteel zijn dit tarieven van 21%, 6% en 0%.

    

Met de aangekondigde plannen van het kabinet zal hier dus een wijziging in plaats moeten vinden die voor uw organisatie van toepassing kan zijn, zeker indien u facturen verwerkt met het lage btw tarief.

En wat nu?

Voorlopig hoeft u nog niets te doen. De aankondiging is nog heel recent. Als de aanpassing doorgevoerd wordt, gaan wij er direct mee aan de slag! En uiteraard zorgen we er dan voor dat de nodige aanpassingen tijdig doorgevoerd kunnen worden. Deze nodige aanpassingen kunt u t.z.t. zelf doorvoeren. Vanuit Simac informeren we u hier tijdig over, met duidelijke instructies, waarschijnlijk ondersteund met een filmpje, waarbij contact opgenomen kan worden bij vragen of ondersteuning. U kunt er ook voor kiezen om deze werkzaamheden aan ons uit te besteden. Binnen een dagdeel maken we dan alle voor u in orde. Lees meer over onze oplossingen voor scanning -en herkenning >

Heeft u hierover al een vraag aan ons? Dat kan. U kunt ons bellen op 0318 649 699 of mail uw vraag.
Wij denken graag met u mee! 

 


Roland Duursma