Overeenkomst DaaS met High Tech Campus Eindhoven en Simac verlengd

06 april 2017

De netwerkinfrastructuur op de High Tech Campus Eindhoven is een essentieel onderdeel van de facilitaire dienstverlening richting de ruim 150 Campusbedrijven. Het beheer van dit netwerk wordt  uitgevoerd door een vast team van beheerders, die worden ingehuurd bij Simac. Hiervoor is in juli 2014 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die Detachering as a Service wordt genoemd. Het voordeel is dat Simac zorgt voor vervanging bij afwezigheid en ook regelt dat er altijd iemand 24/7 stand-by staat.

ICT-netwerk belangrijk facet

“Het ICT-netwerk op onze campus is een belangrijk facet van onze dienstverlening,” aldus Paul Hendriks, IT manager. “We beschikken nu over een state-of-the-art netwerkinfrastructuur, die betrouwbaar, schaalbaar en veilig is. Het is een omvangrijk netwerk met bijna 80.000 UTP aansluitingen en ruim 600 verschillende vlan’s. We zorgen ervoor dat deze infrastructuur 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is.”

DaaS gaat verder dan de reguliere detachering

“Het beheer van het netwerk wordt onder onze regie uitgevoerd door een vast team van beheerders,” vervolgt Paul Hendriks. “Deze beheerders hebben we niet zelf in dienst, maar worden met name ingehuurd bij Simac. We zijn hiervoor met Simac een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, die we met een knipoog Detachering as a Service (DaaS) hebben genoemd, omdat het verder gaat dan reguliere detachering. Simac zorgt er bijvoorbeeld voor dat een beheerder wordt vervangen in geval van ziekte of vakantie.”

Overeenkomst verlengd

Eind maart is deze overeenkomst verlengd. De komende drie jaar blijft Simac met het team aanwezig op de High Tech Campus Eindhoven. Sterker nog, het DaaS-team wordt uitgebreid van vier naar zes medewerkers om het (Cisco) netwerk en de dienstverlening van de Campus richting haar bewoners te optimaliseren. Een bijzondere verantwoordelijkheid die met passie en veel energie wordt ingevuld. Paul Hendriks: “We zijn uitermate content gezien de kwaliteit en continuïteit die wordt geleverd.”

Over High Tech Campus Eindhoven

High Tech Campus Eindhoven is de slimste km² in Nederland met meer dan 150 bedrijven en instituten en zo’n 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die werken aan toekomstige technologieën en producten. De Campus helpt uw innovatie te versnellen dankzij toegang tot hightech faciliteiten en een internationaal netwerk. Campusbedrijven, zoals Philips, NXP, IBM en Intel, bepalen strategisch welke kennis, kunde en R&D faciliteiten zij delen om sneller, beter en klantgerichter te kunnen innoveren in met name de toepassingsgebieden Health, Energy en Smart Environments. Gelegen in het hart van Brainport zijn de Campusbedrijven verantwoordelijk voor bijna 40% van alle patentaanvragen in Nederland.

Lees hier meer over Detachering as a Service en de Success Story 'High Tech Campus Eindhoven neemt ‘Detachering as a Service’ af'.