Rapport Billentis 2016

09 maart 2016

In februari dit jaar heeft onderzoeksbureau Billentis een rapport gepubliceerd over E-invoicing / E-billing en de marktontwikkelingen in 2016. Een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen die voor Europa van belang zijn beschrijven wij hier kort.

In Europa zien we dat vooral in de B2B/B2G/G2B steeds meer gebruik wordt gemaakt van E-invoicing. In de grafiek hieronder ziet u hoe het aantal elektronische facturen gestegen is ten opzichte van voorgaande jaren. Ook ziet u dat het om het even is als het gaat om service providers en het direct zelf verzenden van elektronische facturen.

Overheden gaan in de wetgeving vastleggen dat E-invoicing verplicht wordt, de implementatie hiervan start vanaf april 2016 en wordt, uiterlijk, in november 2018 gerealiseerd. Dit betekend dat we vanaf 2018 waarschijnlijk alleen maar elektronische facturen met elkaar uitwisselen.

Bent u geïnteresseerd in het gehele document? Klik hier.