Simac biedt netwerkoplossing Fortinet voor dynamische locaties Jeugdbescherming Gelderland

07 februari 2017

Jeugdbescherming Gelderland richt zich op het beschermen van jeugdigen die opgroeien in situaties waarin sprake is van een ernstige bedreiging van hun ontwikkeling terwijl hulpverlening zonder aandringen of interventies van buitenaf niet voldoende tot stand komt of tot onvoldoende resultaat leidt.

Jeugdbescherming Gelderland heeft alle (semi-) permanente locaties van oudsher aangesloten op een MPLS gebaseerd IP-VPN netwerk. Door de toenemende dynamiek in de organisatie en de daarmee samenhangende wisselingen van locaties voldeed deze oplossing niet meer aan de eisen met betrekking tot flexibiliteit. Simac Healthcare heeft hiervoor een passende oplossing van Fortinet geboden. Deze oplossing is gebaseerd op VPN en UTM technologie, waarbij locaties op een veilige manier via standaard internetaansluitingen worden gekoppeld. De locaties krijgen hiermee de benodigde aansluiting op de centrale datacenter-applicaties, maar ook een veilige, directe internetontsluiting voor SaaS-toepassingen.

Hans-Cees Speel, Manager I&A, Jeugdbescherming Gelderland: “We hebben met Simac gekozen voor een partner die ons goed kan ondersteunen en waarbij we het vertrouwen hebben dat er bij issues of veranderingen in de toekomst voldoende kundigheid aanwezig is om dit snel en adequaat op te lossen.”

Simac is sinds enige tijd actief partner van de producten van Fortinet. De uitstekende prestaties en beveiligingsmethodieken bieden een schaalbare high-performance security-omgeving waarmee de netwerkinfrastructuur vereenvoudigd kan worden.