Simac Onderwijs lanceert PrestoSpace

01 mei 2017

PrestoSpace is een product dat inzicht geeft in het werkelijke gebruik van uw ruimtes en helpt bij het plannen van uw resources.
Waar u voorheen nog de informatie bij elkaar moest sprokkelen met tellingen, doet PrestoSpace nu de analyse voor u.
PrestoSpace biedt zowel bij de allocatie van ruimtes in het rooster, als voor het facilitair management inzicht en ondersteuning.

Uitdaging

Het alloceren van ruimtes voor lessen of andere activiteiten is telkens weer een uitdaging voor de afdeling die plant & roostert. Op basis van wensen van nu en uit het verleden, moeten ruimtes met een bepaalde capaciteit toegekend worden aan docenten en/of vakken. Er is echter geen constante stroom aan informatie om dit in de praktijk te verifiëren. Heeft er gedurende het semester geen verschuiving plaats gevonden? Loopt een bepaald vak niet terug met aantallen studenten of is het plots erg populair geworden? Een enorme uitdaging, waar wij heel inzichtelijke tools voor hebben.

De facilitaire afdelingen hebben de taak de juiste hoeveelheid vastgoed/ruimtes te beheren zodat de studenten de opleidingen ook kunnen volgen. Tel hierbij op de problematiek waar de roosteraars mee worstelen, dan is een adequate registratie van het gebruik van ruimtes erg belangrijk en zijn de rapportages hierover een must!

PrestoSpace

PrestoSpace is daarvoor de perfecte tool die gevoed kan worden door de Presto Suite of andere sensoren. Presto registreert de aanwezigheid van de studenten in uw lokalen, gekoppeld aan de roostergegevens. PrestoSpace maakt vervolgens inzichtelijk hoeveel studenten gebruik maken van de beschikbare ruimtes. PrestoSpace rekent dit om naar frequentie, bezetting en gebruik van de ruimtes. Een absolute ‘must have’ voor roosteraars en planners en dé tool voor facilitair managers voor ruimtebeheer en kostenbesparing.

Wilt u weten wat PrestoSpace voor u kan betekenen neem dan nu alvast contact met ons op om als eerste te profiteren van de voordelen.

Simac Onderwijs
Patrick Manders
E-mail: Patrick.manders@simac-qca.com
Tel: 06-33817603


Heatmap
Dashboard