Simac op bezoek bij PON dealers

23 mei 2018

Najaar 2017: klanttevredenheidsonderzoek onder PON dealers

In het najaar van 2017 heeft Simac een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet onder PON dealers, wat een respons opleverde van ongeveer 20%. Uit deze feedback werd duidelijk dat de meeste dealers naast positieve ervaringen ook nog de nodige vragen en opmerkingen hadden. Reden voor ons om met alle dealers die de enquête hadden ingevuld, contact op te nemen en een afspraak in te plannen. 

December 2017 t/m mei 2018: Bezoeken aan PON dealers

In het afgelopen half jaar zijn er dan ook door Victor Weekhout (teamleider support en installatie), Maurice Kuijper (Business Development Manager) en Peter Bouwmans (directeur) meerdere bezoeken aan PON dealers gebracht om zo concreet mogelijk te kijken waar nog tegenaan gelopen wordt en hoe processen verder geoptimaliseerd kunnen worden. Deze gesprekken werden zowel door de dealers zelf alsook door Simac als positief ervaren. Gevolg hiervan is dat dat Simac inmiddels ook al aan meerdere PON dealers een bezoek heeft gebracht.

Mei 2018: Update ingebrachte punten PON dealers

Peter Bouwmans (directeur Simac Document Solutions): “Onze gesprekken bij zo’n 20% van alle PON dealers (o.a. aan A-Point Groep, Century Autogroep, Maas Autogroep, Autobedrijf Muntstad, Van Beynum Groep, Van Tilburg en Bastianen) heeft ons goed inzicht gegeven in hoe onze Purchase-to-Pay Palette oplossing bij de PON dealers draait.

Tijdens de inventarisatie hebben we gekeken welke aandachtspunten individueel zijn en welke generiek en we daardoor beter PON breed kunnen oppakken. De meest besproken punten zijn denk ik wel de volgende:

  • Herkenning van de facturen

De herkenningsgraad van de facturen kan in een aantal gevallen beter, zo is naar voren gekomen. Dealers kunnen bij ons deze facturen aanbieden zodat wij deze kunnen optimaliseren. Er kan hiervoor rechtstreeks contact worden opgenomen met onze helpdesk.

  • Voorcoderingen vanuit PON

De elektronische facturen vanuit PON bevatten een voorcodering. Deze blijkt niet altijd juist te zijn en als gevolg wordt dit beperkt gebruikt. Het verwerken van deze facturen kost daarom meer tijd. Inmiddels hebben we bij verschillende dealers individuele aanpassingen doorgevoerd waardoor de dealers de voorcodering wel kunnen gebruiken. Dealers die hier meer over willen weten kunnen uiteraard contact met ons opnemen.

  • Besparingen door extra modules

Onze Purchase-to-Pay oplossing is uit te breiden met meerdere modules. Bijvoorbeeld met de Buyer Module, de PO-matching Module en de Contract Module. Met name de Contract Module lijkt voor de meeste dealers een welkome aanvulling. Een contract kan met deze module in Palette worden vastgelegd en de inkomende factuur wordt automatisch gematched. Deze module maakt veel extra controlewerk overbodig. In deze PON-nieuwsbrief krijgt u meer informatie over de Contract Module. “

Tweede half jaar 2018: continuering optimalisatie  

De inzet van Simac richting onze PON klanten is een continu proces, ook de komende periode. Zo willen we in het tweede half jaar van 2018 zoveel mogelijk dealers waar we nog niet geweest zijn bezoeken. Ondertussen werken we door aan het optimaliseren van de processen zowel op individueel als overkoepelend niveau.

Vragen of opmerkingen? Mail Peter Bouwmans


Automotive