Simac verwelkomt Enexis

29 juni 2017

Simac en Enexis

Simac ICT Nederland bv en Enexis Personeel BV hebben dinsdag 20 juni een nieuw contract getekend op het hoofdkantoor van Enexis in 's Hertogenbosch. Endinet, waar Simac in het verleden al een samenwerkingsovereenkomst mee had, is overgenomen door Enexis. Hierdoor is de samenwerkingsovereenkomst tussen Endinet en Simac beëindigd, maar is in een andere vorm weer verder opgepakt door de samenwerking tussen Enexis en Simac.

Door de overname is de IT-omgeving van Endinet in een archief geplaatst. Simac heeft dit als nieuwe dienst, de zogenaamde Applicatie Archief Dienst, opgeleverd richting Enexis.

Archiveringsdienst

De Endinet archiefomgeving is as-is opgeleverd richting Enexis. Deze omgeving heeft geen beheer meer nodig, en kan zo lang als nodig door Enexis geraadpleegd worden. Het voordeel van de archiveringsdienst is dat deze snel te raadplegen valt. Dit in tegenstelling tot het terugzetten van informatie vanuit een back-up en het weer opstarten van de applicatie. Enexis is tevreden over de transitie van de omgeving.

Verdere samenwerking

Simac heet Enexis van harte welkom en kijkt uit naar de verdere samenwerking!

 


Ondertekening Enexis en Simac
Ondertekening Enexis en Simac