Slimme sensoren bij Vivent

18 februari 2016

Zorgorganisatie Vivent profileert zich als dé zorgexpert in 's-Hertogenbosch en omgeving. Vivent heeft 5 zorgcentra, ongeveer 1500 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers bieden zorg aan 2400 cliënten waarvan 400 intramuraal.

Partnerschap
Met de visie Techniek tenzij wil Vivent de komende jaren haar locaties voorzien van aanvullende en ondersteunende techniek voor haar zorgprocessen. Voor de realisatie hiervan werkt Vivent samen met Simac Healthcare in een partnerschap.

Slimme sensoren
Simac Healthcare levert, implementeert en onderhoudt de complete keten van zorgtechnologie voor Vivent en zet daarnaast nieuwe technieken in, zoals slimme sensoren. Slimme sensoren zijn ICT-componenten die volledig zijn afgestemd op het zorgproces van de individuele cliënt. Hierbij kunt u denken aan het detecteren van geluid, beweging en beeld zowel overdag als in de nacht.

Centrale24
Naast het inzetten van techniek ontwikkelt en realiseert Simac Healthcare voor Vivent ook de koppeling naar een externe zorgcentrale: Centrale24. Centrale24, gevestigd in Eindhoven ontwikkelt zich in rap tempo als DE zorgcentrale voor de regio Brabant en ondersteunt op afstand vele zorginstanties in haar zorgprocessen. Simac Healthcare ondersteunt Centrale24 in al haar technische integratievraagstukken.

De  koppeling maakt het voor Centrale24 mogelijk om bij een alarm of detectie op afstand de triage te doen. De centralist kan door gebruik te maken van de slimme sensor gerichter besluiten nemen over de daadwerkelijke situatie.

Voordelen
Voor Vivent betekent dit dat de nachtzorg medewerkers veel efficiënter kunnen werken en dat levert een aanzienlijke besparing op personele inzet in de nachtelijke uren op. Voor de cliënten is een belangrijk bijkomend effect dat er minder onrust in het pand is in de nachtelijke uren. Dit heeft een positief effect op de nachtrust van cliënten en daarmee ook op hun leefpatroon.

Daarnaast levert het gebruik van de slimme sensoren ook een grote hoeveelheid waardevolle informatie op over het “leefritme” en gedrag van de cliënt. Vivent is hierdoor in staat om meer Zorg op Maat aan te bieden. Middelen en maatregelen worden daardoor alleen ingezet indien ze echt nodig zijn. Het besluit om deze middelen en maatregelen in te zetten, kunnen ze nu steeds vaker vooraf nemen, waarmee calamiteiten voorkomen worden.