Steun voor Regenboogboom

20 april 2017

Via Simac Hart steunen we goede doelen, aangedragen door collega's, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een van die doelen is stichting de Regenboogboom. Zij zijn er voor kinderen, en hun ouders, die om wat voor reden dan ook plotseling de controle over hun leven verliezen, en zich daardoor uiterst kwetsbaar voelen. Ze tonen de weg naar een eigen veilige plek. Een plek zonder ziekte, angst of pijn. En noemen dat het Regenboogbos, een metafoor voor een veilige droomplek. Simac'er Eric Kienhuis droeg dit doel aan, dat wij van harte ondersteunen.