Trots op onze Giarte score!

16 november 2016

Simac ICT heeft de opgaande lijn die het had ingezet in de Giarte score met succes vervolgd. Na vorig jaar op 96% “recommendation” bij het Giarte onderzoek te zijn geëindigd, is Simac nu op 100% “recommendation” uitgekomen. Een fantastisch resultaat dat aangeeft dat onze klanten vertrouwen in Simac hebben.

Bij het in kaart brengen van de Nederlandse IT-outsourcingsmarkt gaat Giarte uit van drie domeinen: Application Management, Infrastructure Management en End-user Management. Als Simac ICT zijn we actief op de twee laatst genoemde domeinen. Voor beiden is aan klanten gevraagd:

Zou u Simac aanbevelen aan anderen?

Met als resultaat een 100 % aanbeveling door onze klanten.

Belangrijke conclusies uit het onderzoek voor Simac ICT zijn:

  1. Al drie jaar stijgt de ORS en dit jaar wordt de 100% aanbevelingsscore gehaald.

  2. De rapportcijfers voor helpdesksupport en kantoorapplicaties zijn zelfs de hoogste van de benchmark.

  3. De beoordeling van de dienst werkplekbeheer scoort als één na hoogste.

  4. Klanten waarderen met name de communicatie met Simac.

Bekijk hier ook de andere scores van Simac.

Wat vinden klanten?

Een quote van DELA spreekt boekdelen:

Virtuele wasstraat Coöperatie
DELA laat een groot deel van haar data beheren door Simac. De transitie naar de Simac-cloud was binnen één weekend voltrokken. Voor die transitie is een virtuele wasstraat opgezet om de eigen data te scheiden van vendor-specifieke settings waarop intellectueel eigendom geclaimd werd. Ook alle werkplekken in Nederland worden nu geleverd vanuit de Simac-cloud. Dat resulteert in efficiency, toegenomen flexibiliteit en verbeterde beschikbaarheid. DELA voert zelf de regie over de afgenomen diensten. DELA heeft samen met Simac een roadmap opgesteld met focus op innovatie, kostenreductie en security.

Vertrouwen

Simac ICT is enorm blij en trots op dit resultaat en doet er alles aan om dit resultaat volgend jaar te evenaren. Wij willen onze klanten bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons hebben!