Vaste banen voor mensen met autisme

22 januari 2016

Simac heeft samen met het bedrijf Carapax het initiatief genomen om in de regio Eindhoven 40 vaste banen te creëren voor mensen met autisme. Daarvoor wordt op 17 februari een bijeenkomst georganiseerd voor betrokken bedrijven in de regio. Met deze bijeenkomst willen we een community opzetten van bedrijven en instanties om hoog opgeleide mensen met autisme uit een uitkeringssituatie te halen en hen een duurzame vaste baan aan te bieden in een IT Competence Center. Carapax IT is begin 2015 met dit concept gestart en heeft in de regio Gouda inmiddels 14 experts in dienst. Het idee is dat deelnemende bedrijven zich bereid verklaren voor een aantal uren IT-diensten af te nemen.

Met autisme word je geboren
Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken et cetera wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten. Deze kwaliteiten maken hen vaak uitermate geschikt voor complexe IT-taken. Mits hun omgeving daar goed is op afgestemd. En dat is exact wat we hen met dit initiatief willen bieden. Met als doel dat het mes aan twee kanten snijdt: een win-winsituatie voor zowel de autist als de opdrachtgever.