Aantal Vicasa gebruikers binnen GGZ NHN groeit en bereikt nieuwe mijlpaal

16 februari 2018

GGZ Noord-Holland Noord (GGZ NHN) stuurt al enige jaren bewust op verdere inzet van beeldbellen als onderdeel van de behandeling en heeft zo het aantal Vicasa gebruikers binnen haar eigen organisatie sinds de uitrol van de dienst zien stijgen. Recent passeerde GGZ NHN de grens van 1.000 actieve gebruikers! 

Hoe ziet Vicasa er bij GGZ NHN uit?

Telezorg is een dienst van GGZ NHN die cliënten een beeldverbinding biedt voor contact met hulpverlener, familie en/of mede cliënten (op verzoek). Vicasa draagt bij aan de visie van GGZ NHN: ‘Beter worden doe je thuis’ waarbij de cliënt meer eigen regie en zelfstandigheid heeft en op moeilijke momenten snel hulp kan inroepen waarmee eventueel een opname voorkomen kan worden. Telezorg is een onderdeel van de behandeling.

Cliënten kunnen vanuit huis beeldbellen met eigen computer, tablet of smartphone. Waar nodig kan een cliënt een beeldscherm (Vicasa thuispost) of een iPad in bruikleen krijgen. Als het nodig is wordt extra hulp ingeschakeld. Er zijn verschillende vormen van contact: op afspraak, op verzoek (24/7), met een familielid, mantelzorger of lotgenoot. Ook is er een speciale agendafunctie voor afspraken met de behandelaar of voor een melding voor inname van medicatie, verjaardag of geplande afspraak. Ook kan GGZ NHN berichten sturen over bijeenkomsten of andere interessante aangelegenheden.

Aantal Vicasa gebruikers is flink uitgebreid

Inzet van Vicasa bij GGZ NHN was bij aanvang gericht op vijftig cliënten die al in behandeling waren, met als belangrijk doel ervaring opdoen met zorgverlening via beeldcommunicatie en mogelijk snellere integratie van de deelnemers in de maatschappij. Dit was succesvol, waarop GGZ NHN heeft besloten om beeldzorg structureel in haar behandelprogramma in te zetten. 

Die pilot is uiteindelijk uitgegroeid tot een speciaal digiteam met 24/7 bereikbaarheid. Met nu méér dan 1.000 gebruikers behoort de implementatie van beeldbellen bij GGZ NHN tot één van de grootste van Nederland!


Healthcare