Wat is roaming bij e-Invoicing?

09 februari 2017

Bij e-Invoicing worden al uw facturen elektronisch via een centraal platform ontvangen en/of verstuurd. Als partijen die e-Invoicing bieden met elkaar samenwerken, is het mogelijk om uw facturen ook via platforms van die andere partijen te laten lopen.  Dat noemen we roaming bij e-Invoicing.

Het begrip roaming kent u waarschijnlijk uit wereld van de telefonie. Als het netwerk van uw eigen provider niet beschikbaar is (bijv. in het buitenland), wordt via een techniek (roaming) automatisch gezocht naar het netwerk van een andere aanbieder. Doordat er gebruik gemaakt kan worden van andere netwerken kunt u als klant c.q. gebruiker van alle diensten gebruik blijven maken. Bij roaming bij e-Invoicing werkt dat min of meer net zo. 

De uitwisseling van facturen bij roaming bij e-Invoicing

Stel u maakt voor het ontvangen en versturen gebruik van onze e-Invoicing oplossing. En u heeft te maken met een partij die wel met e-Invoicing facturen verwerkt maar via een andere aanbieder dan Simac. Er is dan een ander platform mee gemoeid.  Simac kan dan schakelen met de aanbieder van het andere platform. De in- en uitgaande stromen van beide partijen worden dan op elkaar afgestemd zodat de facturen zonder verdere tussenkomst elektronisch uitgewisseld kunnen worden. Beide partijen profiteren op deze wijze maximaal van de voordelen van e-Invoicing.

De voordelen van roaming bij e-Invoicing

  • Kostenbesparing:
    Als u met partijen die via andere platforms facturen ontvangen en versturen verbonden wordt, maakt u maximaal gebruik van de voordelen van e-Invoicing. De facturen hoeven niet op een andere duurdere wijze verzonden of ontvangen te worden.
  • Tijdwinst en minder fouten
    Individuele facturen hoeven niet via een portal te worden ingevoerd en verwerkt te worden. Dit bespaart tijd, daarnaast gaat het percentage “first time right” omhoog.
  • Vergroting e-Invoicing netwerk
    Zodra via een ander platform facturen uitgewisseld kunnen worden, kan dat ook met alle andere op de platform aangesloten partijen. Uw e-Invoicing netwerk wordt exceptioneel vergroot. Zo neemt de waarde van uw netwerk toe met iedere (toekomstige) gebruiker!


Meer weten over onze e-Invoicing oplossing?

Lees alles over onze e-Invoicing oplossing en over de ervaringen van onze klanten.

Neem contact met ons op voor een gesprek met één van onze e-Invoicing experts. Wij informeren u dan uitgebreid, beantwoorden al uw vragen en geven u advies op maat.