Sponsoring

BrabantSport Fonds

Simac is een van de zogenaamde Founding Partners van het nieuwe BrabantSport Fonds. Deze unieke samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en het Brabantse bedrijfsleven heeft als doel mensen in alle lagen van de maatschappij middels sport gelukkiger en gezonder te maken. Om dat te bereiken worden grote sportevenementen gekoppeld aan maatschappelijke projecten.

Sport is verbindende factor bij BrabantSport Fonds

“Voor mij hoort sport bij het dagelijkse leven,” geeft Simac’s CEO Eric van Schagen aan. “Door zelf te sporten maar ook door te genieten van sport als kijker. Zowel actief als passief zorgt sport voor geluk, gezondheid en verbinding, daar ben ik van overtuigd. Tegelijkertijd zien we in de dagelijkse praktijk dat 1 op de 10 kinderen overgewicht heeft, ruim 40% van de jongvolwassenen last heeft van stress, één op de tien 75-plussers zich eenzaam voelt en ruim 50% van mensen met een beperking te weinig beweegt. Met het BrabantSport Fonds gaan we juist die thema’s aandacht geven met sport als verbindende factor.”

 

Provincie en bedrijfsleven

Aan de wieg van het BrabantSport Fonds staan vijf gedreven CEO’s/ondernemers: Robert van der Wallen (voormalig eigenaar BrandLoyalty, nu investeerder), Edzo Doeve (DELA), Ben Mandemakers (Mandemakers Keukens), Dirk Lips (Libéma) en Eric van Schagen (Simac). Samen met de provincie Noord-Brabant investeren zij in het nieuwe fonds. Het startkapitaal is € 650.000,- met als doel binnen een jaar op te schalen naar minimaal € 1 miljoen door het aantrekken van meer partners.

BrabantSport Fonds stelt vier thema’s centraal

Hoe gaat het fonds te werk? Eric van Schagen: “Het BrabantSport Fonds gaat actief op zoek naar projecten gericht op een van de vier thema’s: kinderen met overgewicht, jongvolwassenen met stress, eenzame ouderen en inclusiefsporten/meer beweging voor mensen met een beperking. Vervolgens verbinden we de gekozen projecten aan grootschalige topsportevenementen. Deze evenementen zijn door BrabantSport naar de regio gehaald. Door die verbinding genereren we een groot bereik en kunnen daarmee een prachtig podium bieden. We zien deze sportevenementen dus als katalysator.”

Petanque in de wijken

Een goed voorbeeld is het Europees Kampioenschap Petanque dat in de zomer van 2022 in 's-Hertogenbosch plaatsvindt. Het BrabantSport Fonds koppelt dit grote evenement aan een project gericht op aanpakken van groeiende eenzaamheid en beperkte sociale contacten bij ouderen. Voorafgaand aan het toernooi worden in Brabantse steden kleine wijktoernooien georganiseerd. Ouderen worden actief benaderd om deel te nemen aan deze toernooien. En de finales hiervan vinden ook plaats op de Parade in ’s-Hertogenbosch tijdens het EK.

Sport inspireert

Eric van Schagen: “Sport is een heel belangrijk bindmiddel. Want sport inspireert en brengt mensen samen. Ik ben ervan overtuigd dat we met het BrabantSport Fonds via sport de mensen om ons heen gezonder en gelukkiger kunnen maken. En daar dragen we als Simac graag aan bij.”