VNO-NCW Brabant Zeeland

Medewerkers van VNO-NCW Brabant Zeeland werken dagelijks aan projecten op het gebied van bereikbaarheid, bedrijventerreinen, regelgeving, onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is VNO-NCW Brabant Zeeland aanjager en partner in initiatieven voor economische groei, innovatie, buitenlandse markten, procesverbetering en kennisdeling. Het doel is: het creëren van een concurrerend ondernemingsklimaat.

Leden van VNO-NCW Brabant Zeeland vormen gezamenlijk een krachtig netwerk. De sleutel voor succes ligt in samenwerking en pro-activiteit. Zo staan de leden elkaar met raad en daad bij, en leren we van elkaar en anderen tijdens regelmatige ontmoetingen. Bijeenkomsten worden georganiseerd op bovenregionaal, regionaal en lokaal niveau. Maar VNO-NCW Brabant Zeeland kent ook thematische bijeenkomsten zoals de studieclubs en speciale groepen voor HRM-directeuren, industrie, veiligheidsmanagers, Senior Management en DGA's. De keuze voor de thema's is gebaseerd op de wensen van de leden.

Simac is een van de zes formele BZW-partners. En sinds maart 2018 is Simac's CEO Eric van Schagen benoemd tot voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland.

VNO-NCW Brabant Zeeland

Krachtig netwerkcollectief voor bedrijven in Brabant en Zeeland
Het doel is: het creëren van een concurrerend ondernemingsklimaat