Sponsoring

VNO-NCW Brabant Zeeland

Medewerkers van VNO-NCW Brabant Zeeland werken dagelijks aan projecten op het gebied van bereikbaarheid, bedrijventerreinen, regelgeving, onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is VNO-NCW Brabant Zeeland aanjager en partner in initiatieven voor economische groei, innovatie, buitenlandse markten, procesverbetering en kennisdeling. Het doel is: het creëren van een concurrerend ondernemingsklimaat.

Leden van VNO-NCW Brabant Zeeland vormen gezamenlijk een krachtig netwerk. De sleutel voor succes ligt in samenwerking en pro-activiteit. Zo staan de leden elkaar met raad en daad bij, en leren we van elkaar en anderen tijdens regelmatige ontmoetingen. Bijeenkomsten worden georganiseerd op bovenregionaal, regionaal en lokaal niveau. Maar VNO-NCW Brabant Zeeland kent ook thematische bijeenkomsten zoals de studieclubs en speciale groepen voor HRM-directeuren, industrie, veiligheidsmanagers, Senior Management en DGA's. De keuze voor de thema's is gebaseerd op de wensen van de leden.

Simac is een van de zes formele partners. En in maart 2018 is Simac's CEO Eric van Schagen benoemd tot voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland.

VNO-NCW Brabant Zeeland

Krachtig netwerkcollectief voor bedrijven in Brabant en Zeeland
Het doel is: het creëren van een concurrerend ondernemingsklimaat