Simac Hart

Simac'ers zijn nauw betrokken bij hun werk. Ze stellen de klant voorop, houden hun kennis op peil en helpen hun collega’s. Onder werktijd ligt hun hart bij Simac. Maar hoe zit dat in hun privélevens? Waar ligt dan hun hart? Waar maken zij zich hard voor of besteden hun vrije tijd aan? Welke doelen verdienen volgens hen een extra steuntje in de rug?

Steuntje in de rug

Met ingang van 2017 zijn we bij Simac gestart met een nieuw initiatief: het Simac Hart. Elk kwartaal kunnen Simac'ers hun eigen goede doel aandragen. Uit de aanmeldingen kiezen we er tien die we een financieel steuntje in de rug geven. Op deze manier geven we als Simac graag onze steun aan maatschappelijke doelen en projecten.