Universiteitsfonds Eindhoven

Het Universiteitsfonds Eindhoven (UFe) doet alles wat tot haar mogelijkheden behoort om onderwijs, onderzoek en studentencultuur aan de TU/e te ondersteunen. Zij doet dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de industrie in de regio. Met de gelden van het UFe zijn activiteiten en evenementen te realiseren die zonder haar steun niet tot stand kunnen komen

Zo ondersteunt het UFe bijvoorbeeld studiereizen van studenten. Deze reizen hebben tot doel de theorie te toetsen in een internationale (bedrijfs)context. De deelnemers nemen een schat aan praktische kennis en culturele bagage mee terug van hun reis.

Op wetenschappelijk gebied draagt het UFe haar steentje bij in de ondersteuning van onderzoek aan de TU/e. Dat kunnen symposia zijn, waar wetenschappers presentaties geven over hun wetenschappelijk werk, of lezingen waar internationaal gerespecteerde wetenschappers spreken.

Ook voor studentencultuur is het UFe met haar bijdragen van doorslaggevende betekenis. Juist in een technische omgeving dragen muziek, dans en toneel bij aan verrijking van het studentenleven.

Simac is Sterpsonsor van het Universiteitsfonds Eindhoven

Een uitgebreid interview met Simac CEO Eric van Schagen staat in het jaarverslag 2019 van het Universiteitsfonds.

Universiteitsfonds Eindhoven

Gekoppeld aan de Technische Universiteit Eindhoven
Bestuur bestaat uit alumni werkzaam in het bedrijfsleven
Eric van Schagen (CEO Simac) is tevens voorzitter

Meer weten over het Universiteitsfonds?

Bekijk hun website!