Sponsoring

BZW

Medewerkers van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging werken dagelijks aan projecten op het gebied van bereikbaarheid, bedrijventerreinen, regelgeving, onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is BZW aanjager en partner in initiatieven voor economische groei, innovatie, buitenlandse markten, procesverbetering en kennisdeling. Het doel is: het creëren van een concurrerend ondernemingsklimaat.

Leden van de BZW vormen gezamenlijk een krachtig netwerk. De sleutel voor succes ligt in samenwerking en pro-activiteit. Zo staan de BZW-leden elkaar met raad en daad bij, en leren we van elkaar en anderen tijdens regelmatige ontmoetingen. Bijeenkomsten worden georganiseerd op bovenregionaal, regionaal en lokaal niveau. Maar BZW kent ook thematische bijeenkomsten zoals de studieclubs en speciale groepen voor HRM-directeuren, industrie, veiligheidsmanagers, Senior Management en DGA's. De keuze voor de thema's is gebaseerd op de wensen van de leden.

BZW is partner van VNO-NCW en vervult een spilfunctie in de samenwerking met overheden, kennisinstellingen en Kamers van Koophandel. Simac is een van de zes formele BZW-partners.

BZW

Simac
Simac