Beheertool voor Palette/ReadSoft gebruikers

Van reactief naar proactief beheer

Komt uw beheerder ook niet altijd aan alle beheertaken toe? Zoals het controleren van logbestanden, foutmeldingen in applicaties en de actuele status ervan? Werden voorheen mogelijke verstoringen opgemerkt door uw medewerker(s), met onze nieuwe beheertool blijft de beheerder de medewerker(s) een stap voor.

"Werkt u met Palette in combinatie met ReadSoft? Maak dan nu de stap van reactief naar proactief beheer."

Sebastian van Til - Purchase-to-Pay consultant bij Simac

Wat doet de beheertool?

De output van ReadSoft vergelijken met de input van PaletteArena, eventuele verstoringen automatisch detecteren en rapporteren.

Voor wie is deze tool?

Deze slimme tool is speciaal ontwikkeld voor uw Palette beheerder(s) die de voortgang van het capture proces willen bewaken en een melding willen krijgen als er een vertraging of stilstand in dit proces is om hier direct op te kunnen anticiperen.

Hoe werkt deze tool?

ReadSoft en PaletteArena hebben een eigen interne database (Microsoft SQL). De beheertool vergelijkt gegevens en detecteert zo afwijkingen. Als er een afwijking is gevonden, wordt een mail hierover naar de beheerder gestuurd. De rapportagefrequentie is om de 10 minuten. 

 

Voordelen van de beheertool

  • Vroegtijdige signalering van mogelijke stagnaties in het verwerkingsproces
  • Optimalisatie van uw totale factuurverwerking: meer inzicht en controle
  • Minimalisering achterstand in verwerking factuurverwerkingsproces
  • Verbetering leveranciersrelatie (geen te late/niet verwerkte facturen meer)
P2P

Werkt u met de Purchase-to-Pay software PaletteArena? Vind hier de beschikbare informatie en tools.

OCR

Werkt u met OCR software ReadSoft of met ReadSoft Online? Vind hier de beschikbare informatie en tools.

Is de beheertool voor u interessant?

Werkt u met onze P2P-oplossing Palette in combinatie met ReadSoft? En wilt u ook de controle op uw processen maximaliseren? Neem contact op met onze consultant Sebastian van Til voor uw vragen en een plan van aanpak.

Mijn naam is Sebastian van Til, P2P consultant bij Simac en ik beantwoord graag uw vragen. Bel naar kantoor, chat met ons of klik op onderstaande button.
Welkom bij Simac
Mijn naam is Sebastian van Til, P2P consultant bij Simac en ik beantwoord graag uw vragen. Bel naar kantoor, chat met ons of klik op onderstaande button.

Purchase-to-Pay

Wat is Purchase-to-Pay? En wat levert P2P voor uw 'van bestellen tot betalen proces' op?

Lees meer