Digitaliseren van inkoop tot betaling

 

Efficiënter werken door één proces. Het proces begint bij het aanvragen van een offerte, gevolgd door het goedkeuren van de offerte en het bestellen van een product of dienst tot het betalen van de factuur aan de desbetreffende leverancier. Hierbij is het noodzakelijk binnenkomende facturen te matchen met de goedgekeurde bestellingen. Dit is vaak een tijdrovende activiteit omdat alle bijbehorende documenten bij elkaar gezocht moeten worden voordat de factuur betaald kan worden. Ook mist vaak het inzicht in de lopende bestellingen en is er geen inzicht in wat er nog in de pijplijn zit waardoor er geen zicht is op het nog te besteden budget.

Waarom één proces voor aankoop tot betaling?

Bij veel organisaties staat inmiddels het optimaliseren van het inkoop tot betalingsproces op de agenda. Staat u als organisatie weleens stil bij het feit dat aankoop tot betaling dus eigenlijk één proces is? Dat betekent dan ook dat de samenwerking tussen de verschillende afdelingen zoals Inkoop en Financiën een zeer belangrijke succesfactor in het totale proces is.

Toch zien we in de praktijk regelmatig dat deze afdelingen weinig samenwerken. Verschillende belangen staan een goede samenwerking in de weg: Inkoop wil besparen en onderhandelt met leveranciers over korting bij vroegtijdige betaling (dynamic discounting), de afdeling Financiën wil graag het geld zo lang mogelijk binnen houden om het werkkapitaal te verbeteren.

Daarnaast zijn Inkoop en Financiën ook afhankelijk van elkaar. Zo is het de taak van Inkoop om te onderhandelen met leveranciers en contracten af te sluiten. Het is de taak van de afdeling Financiën om te controleren of de facturen overeenkomen met de gemaakte afspraken.

Wat zijn de voordelen van één proces van aankoop tot betaling?

Het digitaliseren van het proces inkoop tot betaling biedt de volgende voordelen, namelijk:

  • Meer controle over uw uitgaven
  • Vroegtijdig inzicht over besteedbaar vermogen
  • Verbetering goedkeuringsproces
  • Signaalfunctie bij overschrijding budget met proactieve benadering

Bent u al zover om over te stappen?

Met een goed ingericht proces wordt dit hele proces, van inkoop tot levering van de goederen en de betaling van de factuur, automatisch afgehandeld. Wilt u ook volledig inzicht en controle over uw uitgaven? Lees dan meer over onze purchase-to-pay oplossing of neem dan contact op met onze organisatie en vraag hier direct meer informatie.

Voordelen van het digitaliseren van aankoop tot betaling

Meer controle over uw uitgaven
Vebetering van het goedkeuringsproces
Vroegtijdig inzicht over besteedbaar vermogen
Download de reference case van VDL

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform ons %privacy%. Wij zijn wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het opslaan en verwerken van uw contactgegevens. Daarom vragen wij hieronder uw akkoord.