Naarmate het Hoger Onderwijs projectmatiger en ook individueler wordt, verliezen we het directe zicht op de betrokkenheid van de studenten. Zeker voor eerstejaarsstudenten is het belangrijk om te volgen of ze de geschikte keuze gemaakt hebben en ook bij de les blijven.

Contact momenten

Presto heeft zijn presentieregistratie module daarom uitgebreid met de registratie van gegevens over contactmomenten, als een bibliotheek bezoek, het werken op Moocs, een sportevenement, wifi-contact in een open leeromgeving, een contactafspraak met een docent, deze worden allemaal als contactmomenten geregistreerd. Dit in aanvulling op de registratie van geroosterd groepsgewijs onderwijs. Voor deze presentieregistratie beschikt Simac over een 14-tal verschillende en beproefde methoden variërend van pasjes en lezers, een digitaal klassenboek, zelfregistratie op smartphones en S-beacons. Waarbij alle methoden door elkaar te gebruiken zijn.

Early warning module

De Early Warning module beschikt over een reeks modules om dit engagement te monitoren. De business rules zijn vrij door de instelling, faculteit of afdeling te configureren en initiëren events; een email, een rapport of een afspraak. De acties worden gemonitord en in een workflow management module gevolgd.

Advies nodig bij het vinden van de beste oplossing voor uw bedrijf?

Vanwege AVG-wetgeving moeten we u vragen de marketing-cookies te accepteren.

Waarom engagement monitoring van Simac?

Rule based monitoring
Uitval voorkomen
20 jaar ervaring