04 februari 2022

E-learning software

De 'e' in e-learning duidt op het gebruik van de elektronische snelweg (internet) en de bijbehorende technologie. Het is een middel om afstandsonderwijs mogelijk te maken.

Voor het onderwijs, bedrijfsleven en overheden biedt ons e-learning programma LearningBOX als voordeel dat de lesstof niet plaats- en tijdsgebonden hoeft te worden doorgenomen. De informatie is overal 24/7 beschikbaar. Daarnaast kan de leerstof in een eigen tempo worden doorlopen en kan in de leeromgeving automatisch worden bijgehouden wat de progressie is.

Voor de organisatie is er op vele vlakken efficiëntie. De e-learning software biedt een platform voor het beheren en delen van digitaal lesmateriaal. Er zijn zowel producten geschikt voor het bedrijfsleven als voor het onderwijs als voor centrale en gedecentraliseerde overheden. Onze software van LearningBOX gaat je helpen.

Je kiest voor een compleet E-learning platform. Dit houdt in dat je niet alleen een LMS krijgt, maar ook advies. Even op een rijtje:

  • Een modern LMS inclusief leerpaden, analytics, dashboards, communicatie, etc.
  • Alle leervormen worden ondersteund: Online, klassikaal, micro learning, blended learning, video, etc. juist de interactie kan binnen online leren enorm vergroot worden.
  • Wij regelen alles rondom het inrichten van de opleidingen en trainingen. Onze service gaat zover dat wij de gehele leeromgeving inrichten en dat u zich kan richten op het lesgeven of het verzorgen van cursussen of trainingen: Toevoegen van klassen, docenten en studenten, up to date houden database, kwaliteitscontrole, één verzamelfactuur per maand
  • Goede afspraken met diverse grote opleidingsaanbieders
  • Wij zorgen dat het opleidingsaanbod continu vernieuwd en uitgebreid wordt en we voegen alleen trainingen van hoge kwaliteit toe.
  • Heeft u behoefte aan onderwijskundige kennis om een nieuwe opleiding te ontwerpen en ontwikkelen, of een bestaande opleiding te herzien, dan kunnen onze onderwijskundige consultants u met raad en daad bijstaan om uw e-learning (software) zo optimaal mogelijk te realiseren en te ontsluiten naar uw doelgroep.
Wult u weten wiuj wij voor u kunnen betekenen?

Wult u weten wiuj wij voor u kunnen betekenen?

Vanwege AVG-wetgeving moeten we u vragen de marketing-cookies te accepteren.