09 mei 2023

In gesprek met Piet Philipsen: Het jaar van de Investering.

Er toe doen voor het beroepsonderwijs. Dat is de missie van Simac Learning Solutions. Met twee overnames zette het bedrijf in 2022 die ambitie kracht bij. “Vanaf 2023 willen we geen stappen vooruit zetten, maar willen we sprongen vooruit maken,”, vertelt directeur Piet Philipsen.

Simac Learning Solutions was tot voor kort het bedrijf dat met LearningBOX een leeromgeving voor het beroepsonderwijs in de markt zette. Dat ging prima. Toch verzette het bedrijf deels haar baken. Het zag namelijk de behoeften in het werk en dus ook in het onderwijs veranderen: “Het gaat in de wereld niet alleen meer om wat je weet. Kennis zit immers in je telefoon. Het gaat steeds meer om wat jouw unieke talenten en vaardigheden zijn en wat je daar mee doet. Het gaat tegenwoordig ook steeds meer om wat je kunt”, vertelt Piet Philipsen, directeur van Simac Learning Solutions.

De opdracht voor het beroepsonderwijs is dan ook om nog meer op die talenten en vaardigheden te gaan zitten. “Dat betekent bijvoorbeeld dat je als onderwijs veel minder vanuit vaste theoretische themablokken wilt werken, die dan worden afgesloten met een toets. Maar dat je veel meer werkt vanuit projecten. Veel meer praktijkgericht. Om juist vanuit die praktijk in thema’s te gaan werken. Je wilt studenten enthousiasmeren op waar ze goed in zijn, je wilt hen prikkelen om hun blikveld te verbreden en hen aansporen om zo veel mogelijk te proeven van wat er in de beroepswereld zoal te koop is.“

Om aan te sluiten bij die kanteling in het onderwijs, startte Simac Learning Solutions in 2022 al de ontwikkeling van LearningBOX4, als de opvolger van versie 3. Het onderwijs heeft behoefte aan meer doorontwikkelde leeromgevingen, ook gericht op de praktijk. LearningBOX4 haakt daar op in en biedt als digitale leeromgeving in het hart van het onderwijs nog meer toegevoegde waarde.

"Het gaat steeds meer om wat jouw unieke talenten en vaardigheden"

Piet Philipsen

Overname MKE Educatie

Een stap met minimaal zo veel impact op de ambities van het bedrijf was de definitieve overname van MKE Educatie, met wie Simac Learning Solutions al langer samenwerkte. MKE Educatie ondersteunt het beroepsonderwijs bij de uitdaging van het ‘kantelen’.

“We maken elkaar sterker. Bij MKE Educatie zit ontzettend veel kennis over hoe het onderwijs zich gaat ontwikkelen. Met die kennis wordt heel hard gewerkt, zodat het onderwijs de slag naar de nieuwe manier van onderwijzen sneller weet te maken.”

Overname SkillsMETER

In november volgde nog een overname, deze keer van een vaardighedentool: SkillsMETER. Ook weer een overname die aansluit bij de ambitie om er wezenlijk toe te doen binnen het beroepsonderwijs. Piet Philipsen: “Met SkillsMETER meet je onder andere de soft skills van je leerlingen, zoals houding en gedrag. Alles digitaal. Alles in één handige app. Als je je onderwijs naar een next level wilt brengen, aangepast aan de focus op wat je kunt naast op wat je weet, dan is dit een onmisbare tool. SkillsMETER geeft docenten houvast bij het coachen van leerlingen op de vaardigheden van leerlingen.”

Positieve vooruitzichten

Het jaar 2022 was voor Simac Learning Solutions het jaar van de investeringen. Vanaf 2023 moeten die hun beslag gaan krijgen. “De organisatie daarvoor staat. Daar hebben we voor 2022 al volop in geïnvesteerd. We zijn klaar om binnen het beroepsonderwijs de grotere en meer belangrijke rol van betekenis te gaan spelen die we willen spelen.”