Simac Learning Solutions ontwerpt en ontwikkelt e-learning die ontsloten kan worden via een andere digitale leeromgeving dan LearningBOX of TrainingBOX. Wij ontwerpen en ontwikkelen de e-learning daarvoor op basis van de SCORM Standaard.

SCORM

Heeft de digitale leeromgeving die u gebruikt de mogelijkheid om de SCORM Standaard te ontsluiten dan bent u voor het ontwerpen en ontwikkelen van de e-learning bij ons ook aan het goede adres. Wij leveren uw complete e-learning aan in de SCORM Standaard en u kunt zelfstandig of via uw leverancier de e-learning direct importeren en klaarzetten voor gebruikt binnen uw digitale leeromgeving.

SCORM, Sharable Content Object Reference Model, is een verzameling afspraken die erop gericht is om e-learning gegevens, lesmateriaal, uit te kunnen wisselen tussen verschillende digitale leeromgevingen.

SCORM is uitermate relevant voor digitale leeromgevingen. Door de SCORM Standaard is het mogelijk om extern beschikbare content op eenvoudige wijze te importeren binnen een nieuwe of bestaande online leeromgeving. Ondanks nieuwe standaarden die door de jaren heen zijn ontstaan blijft SCORM een van de meest relevante formaat om digital lesmateriaal goed te kunnen gebruiken.

Uw eigen digitale leeromgeving

Een eigen digitale leeromgeving is een antwoord om medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid te geven voor de eigen ontwikkeling binnen een organisatie. Ook is het perfect te gebruiken om te kunnen sturen op het leren binnen uw organisatie.

Organisaties hebben de mogelijkheid om van digitale leeromgeving te wisselen. Dan is het uiterst belangrijk dat de content makkelijk te exporteren en importeren is naar de nieuwe leeromgeving. De SCORM Standaard zorgt daarvoor.

Simac Learning Solutions erkent het bestaan van vele leeromgevingen en stelt zich op het standpunt dat alle content voor alle omgevingen beschikbaar moet zijn. Vandaar dat Simac Learning Solutions los van haar eigen platforms e-learning kan maken in de SCORM Standaard die geplaatst en ontsloten kan worden binnen een van de vele beschikbaar leeromgevingen.